متن و ترجمه آهنگ Dark Horse از Katy Perry Juicy J

- 327 👁

ژانر: هیپ هاپ - پاپ

موضوع: عشق - خود شیفتگی
I knew you were من میدونستم تو بودی You were gonna come to me (در هر صورت)تو سمت من می آمدی And here you are و تو اینجا But you better choose carefully البته بهتره با دقت انتخاب کنی 'Cause I am capable of anything چون من قابلیت هر چیزی رو دارم Of anything and everything هرچیزی و هر چیزی Make me your Aphrodite translate Make me your one and only مرا تک و تنهای خودت کن But don't make me your enemy ولی مرا دشمن خودت نکن Your enemy, your enemy دشمن خودت (نکن)، دشمن خودت (نکن) So you wanna play with magic پس میخوای با جادو بازی کنی Boy, you should know what you fallin' for پسر، باید بدونی تو (چه عشقی) افتادی Baby do you dare to do this? translate 'Cause I'm coming at you like a Dark Horse چون همچون اسب سیاهی در حال آمدن به سمت تو هستم Are you ready for, ready for آیا آماده ای آماده ای A perfect storm, perfect storm translate 'Cause once you're mine, once you're mine translate There's no going back هیچ برگشتی نیست Mark my words translate This love will make you levitate این عشق تو را معلق خواهد کرد Like a bird, like a bird without a cage translate We're down to earth translate

If you choose to walk away, don't walk away translate It's in the palm of your hand now baby translate It's a yes or no, no maybe translate So just be sure before you give it all to me translate All to me, give it all to me translate So you wanna play with magic پس میخوای با جادو بازی کنی Boy, you should know what you fallin' for پسر، باید بدونی تو (چه عشقی) افتادی Baby do you dare to do this? translate 'Cause I'm coming at you like a Dark Horse چون همچون اسب سیاهی در حال آمدن به سمت تو هستم Are you ready for, ready for آیا آماده ای آماده ای download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
A perfect storm, perfect storm translate 'Cause once you're mine, once you're mine translate There's no going back هیچ برگشتی نیست Oh, she's a beast, I call her Karma translate She eat your heart out like Jeffrey Dahmer translate Be careful, try not to lead her on translate Shorty heart is on steroids translate 'Cause her love is so strong translate You may fall in love when you meet her (meet her) translate If you get the chance you better keep her (keep her) translate She's sweet as pie, but if you break her heart translate She'll turn cold as a freezer (freezer) translate That fairy tale ending with a knight in shining armor translate She can be my Sleeping Beauty translate I'm gon' put her in a coma translate Now I think I love her translate Shorty so bad, sprung and I don't care translate

She ride me like a roller coaster translate Turn the bedroom into a fair (a fair) translate Her love is like a drug translate I was tryna hit it and quit it translate But lil' mama so dope translate I messed around and got addicted translate So you wanna play with magic پس میخوای با جادو بازی کنی Boy, you should know what you fallin' for پسر، باید بدونی تو (چه عشقی) افتادی Baby do you dare to do this? translate 'Cause I'm coming at you like a Dark Horse چون همچون اسب سیاهی در حال آمدن به سمت تو هستم Are you ready for, ready for (ready for) translate A perfect storm, perfect storm (a perfect storm) translate 'Cause once you're mine, once you're mine (mine) translate There's no going back هیچ برگشتی نیست download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

برترین مشارکت کنندگان:

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه