تصویر آهنگ Dark Horse از Katy Perry Juicy J

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Dark Horse از Katy Perry Juicy J

👁 ٢٤٧٥
امتیاز ٨.٠ از ١ نظرI knew you were من میدونستم تو بودی

You were gonna come to me (در هر صورت)تو سمت من می آمدی

And *** you are و تو اینجا

But you better choose carefully البته بهتره با دقت انتخاب کنی

'Cause I *** capable of anything چون من قابلیت هر چیزی رو دارم

Of anything and everything هرچیزی و هر چیزی

Make me your Aphrodite مرا تبدیل کن به الهه ی زیباییت

Make me your one and only مرا تک و تنهای خودت کن

But don't make me your enemy ولی مرا دشمن خودت نکن

Your enemy, your enemy دشمن خودت (نکن)، دشمن خودت (نکن)

So you wanna play with magic پس میخوای با جادو بازی کنی

دانلود آهنگ Dark Horse از Katy Perry Juicy J

Boy, you should know what you fallin' for پسر، باید بدونی تو (چه عشقی) افتادی

Baby do you dare to do this? عزیزم، جرأت کردی که انجامش بدی.

'Cause I'm coming at you like a Dark Horse چون همچون اسب سیاهی در حال آمدن به سمت تو هستم

Are you ready for, ready for آماده ای، آماده ای

A perfect storm, perfect storm طوفانی فوق العاده، طوفانی فوق العاده

'Cause once you're mine, once you're mine چون زمانی که مال من شدی،وقتی مال من شدی

There's no going back هیچ برگشتی نیست

Mark my words حرف هایم را به خاطر بسپار

This love will make you levitate این عشق تو را معلق خواهد کرد

Like a bird, like a bird without a cage مثل یه پرنده،مثل یه پرنده ی ازاد

We're down to earth ما واقع بینیم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

If you choose to walk away, don't walk away اگه انتخابت اینه که بری،نرو

It's in the palm of your hand now baby الان توی مشت توست عزیزم

It's a yes or no, no maybe فقط بگو آره یا نه ، شاید نداریم

So just be sure before you give it all to me پس فقط قبل از اینکه همه چیزو به من بدی مطمئن شو

All to me, give it all to me همش برای من،همشو بهم میدی

So you wanna play with magic پس میخوای با جادو بازی کنی

Boy, you should know what you fallin' for پسر، باید بدونی تو (چه عشقی) افتادی

Baby do you dare to do this? عزیزم، جرأت کردی که انجامش بدی.

'Cause I'm coming at you like a Dark Horse چون همچون اسب سیاهی در حال آمدن به سمت تو هستم

Are you ready for, ready for آماده ای، آماده ای

A perfect storm, perfect storm طوفانی فوق العاده، طوفانی فوق العاده

'Cause once you're mine, once you're mine چون زمانی که مال من شدی،وقتی مال من شدی

There's no going back هیچ برگشتی نیست

Oh, she's a beast, I call her Karma اوه ، اون مث دیو وحشیه ، من بهش کارما میگم

She eat your heart out like Jeffrey Dahmer اون قلبتو مثل جفری دامر میخوره(قاتل سریالی آدم خوار)

Be careful, try not to lead her on مراقب باش ، سعی نکن بهش دستور بدی

Shorty heart is on steroids translate

'Cause her love is so strong چون عشقش خیلی قویه

You may fall in love when you meet her (meet her) ممکنه وقتی دیدیش عاشقش بشی

If you get the chance you better keep her (keep her) اگه این شانسو بدست آوردی ، ازش درست استفاده کن و نگهش دار

متن آهنگ Dark Horse از Katy Perry Juicy J

She's sweet as pie, but if you break her heart او مثل پای شیرینه، اما اگه دلشو بشکنی

She'll turn cold as a freezer (freezer) مث یه فریزر سرد میشه

That fairy tale ending with a knight in shining armor اون قصه ی پریون با یه شوالیه توی زره درخشان تموم میشه

She can be my Sleeping Beauty اون میتونه زیبای خفتهٔ من بشه

I'm gon' put her in a coma میخوام اونو توی منگی بزارم

Now I think I love her الان فک کنم عاشقش شدم

Shorty so bad, sprung and I don't care translateShe ride me like a roller coaster translate

Turn the bedroom into a fair (a fair) translate

Her love is like a drug عشقش مث یه داروعه

I was tryna hit it and quit it translate

But lil' *** so dope translate

I messed around and got addicted من ول چرخیدم و خراب کاری کردم و معتاد شدم

So you wanna play with magic پس میخوای با جادو بازی کنی

Boy, you should know what you fallin' for پسر، باید بدونی تو (چه عشقی) افتادی

Baby do you dare to do this? عزیزم، جرأت کردی که انجامش بدی.

'Cause I'm coming at you like a Dark Horse چون همچون اسب سیاهی در حال آمدن به سمت تو هستم

Are you ready for, ready for (ready for) آیا آماده ای برای ، آماده برای...

A perfect storm, perfect storm (a perfect storm) یه طوفانِ بی نقص ، یه طوفان بی نقص

'Cause once you're mine, once you're mine (mine) چون زمانی که مال من شدی، وقتی مال من شدی

There's no going back هیچ برگشتی نیست

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background