تصویر آهنگ Chained to the Rhythm از Katy Perry Skip Marley

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Chained to the Rhythm از Katy Perry Skip Marley

آلبوم: Chained to the Rhythm

👁 ٦٣٩٠
امتیاز ٤.٠ از ٤ نظرAre we crazy? آیا ما دیوانه هستیم؟

Living our lives through a lens زندگی هامونو از پشت یه لنز دوربین میگذرونیم؟

Trapped in our white picket fence توی حصار های قشنگمون گیر افتادیم

Like ornaments مثل اشیا تزیینی

So comfortable, we're living in a bubble, bubble خیلی راحتیم ، توی یه حباب زندگی میکنیم

So comfortable, we cannot see the trouble, trouble خیلی راختیم ، نمیتونیم مشکلاتمونو ببینیم

Aren't you lonely ایا تو تنها نیستی؟

Up there in utopia اون بالا توی ارمانشهرت؟

Where nothing will ever be enough? جایی که هیچ چیز هیچوقت کافی نیست؟

Happily numb با خوشحالی بی حس شده

So comfortable, we're living in a bubble, bubble خیلی راحتیم ، توی یه حباب زندگی میکنیم

So comfortable, we cannot see the trouble, trouble خیلی راختیم ، نمیتونیم مشکلاتمونو ببینیم

So put your rose-colored glasses on پس عینکای صورتیتونو بزنید(استعاره از الکی دنیا رو مثبت و شاد دیدن)

And party on و پارتی رو شروع کنید

دانلود آهنگ Chained to the Rhythm از Katy Perry Skip Marley

Turn it up, it's your favorite song صداشو زیاد کن، این اهنگ موردعلاقتونه

Dance, dance, dance to the distortion برقص ، برقص، برقص تا دیوونه بشی

Come on, turn it up, keep it on repeat زیادش کن، بزارش روی تکرار

Stumbling around like a wasted zombie مثل یه زامبی بی هدف و پوچ دست و پا بزنید

Yeah, we think we're free آره ، ما فکر میکنیم که رها و آزادیم

Drink, this one is on me بنوشید، این یکی به حساب من

We're all Chained to the Rhythm همه ما به ریتم زنجیر شده ایم

To the rhythm به ریتم

To the rhythm به ریتم

Turn it up, it's your favorite song صداشو زیاد کن، این اهنگ موردعلاقتونه

Dance, dance, dance to the distortion برقص ، برقص، برقص تا دیوونه بشی

Come on, turn it up, keep it on repeat زیادش کن، بزارش روی تکرار

Stumbling around like a wasted zombie مثل یه زامبی بی هدف و پوچ دست و پا بزنید

Yeah, we think we're free آره ، ما فکر میکنیم که رها و آزادیم

Drink, this one is on me بنوشید، این یکی به حساب من

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

We're all Chained to the Rhythm همه ما به ریتم زنجیر شده ایم

To the rhythm به ریتم

To the rhythm به ریتم

Are we tone deaf? آیا ما ناشنوا هستیم؟

Keep sweeping it under the mat مدام سعی میکنیم پشت گوش بندازیم

Thought we could do better than that فکر می‌کردیم می‌توانیم بهتر از آن عمل کنیم

I hope we can امیدوارم بتونیم

So comfortable, we're living in a bubble, bubble خیلی راحتیم ، توی یه حباب زندگی میکنیم

So comfortable, we cannot see the trouble, trouble خیلی راختیم ، نمیتونیم مشکلاتمونو ببینیم

So put your rose-colored glasses on پس عینکای صورتیتونو بزنید(استعاره از الکی دنیا رو مثبت و شاد دیدن)

And party on و پارتی رو شروع کنید

Turn it up, it's your favorite song صداشو زیاد کن، این اهنگ موردعلاقتونه

Dance, dance, dance to the distortion برقص ، برقص، برقص تا دیوونه بشی

Come on, turn it up, keep it on repeat زیادش کن، بزارش روی تکرار

Stumbling around like a wasted zombie مثل یه زامبی بی هدف و پوچ دست و پا بزنید

Yeah, we think we're free آره ، ما فکر میکنیم که رها و آزادیم

Drink, this one is on me بنوشید، این یکی به حساب من

We're all Chained to the Rhythm همه ما به ریتم زنجیر شده ایم

To the rhythm به ریتم

To the rhythm به ریتم

Turn it up, it's your favorite song صداشو زیاد کن، این اهنگ موردعلاقتونه

Dance, dance, dance to the distortion برقص ، برقص، برقص تا دیوونه بشی

Come on, turn it up, keep it on repeat زیادش کن، بزارش روی تکرار

Stumbling around like a wasted zombie مثل یه زامبی بی هدف و پوچ دست و پا بزنید

Yeah, we think we're free آره ، ما فکر میکنیم که رها و آزادیم

Drink, this one is on me بنوشید، این یکی به حساب من

We're all Chained to the Rhythm همه ما به ریتم زنجیر شده ایم

To the rhythm به ریتم

متن آهنگ Chained to the Rhythm از Katy Perry Skip Marley

To the rhythm به ریتم

It is my desire این خواست خودمه

Break down the walls to connect, inspire برای اتصال، الهام بخش، دیوارها را بشکنید

Ay, up in your high place, liars برگردید سر جاهاتون دروغگو ها

Time is ticking for the empire زمان برای امپراتوری در حال گذر است

The truth they feed is feeble حقیقتی که اونا تغذیه میکنن شکنندس

As so many times before مثل بارهای قبل

They greed over the people آنها به مردم طمع می‌کنند.They stumbling and fumbling دست و پا می زنند و دست و پا می زنند

And we're about to riot و ما میخوایم شورش کنیم

They woke up, they woke up the lions اونا بیدار شدن،اون شیرها بیدار شدن

(Woo!) ووه!

Turn it up, it's your favorite song صداشو زیاد کن، این اهنگ موردعلاقتونه

Dance, dance, dance to the distortion برقص ، برقص، برقص تا دیوونه بشی

Come on, turn it up, keep it on repeat زیادش کن، بزارش روی تکرار

Stumbling around like a wasted zombie مثل یه زامبی بی هدف و پوچ دست و پا بزنید

Yeah, we think we're free آره ، ما فکر میکنیم که رها و آزادیم

Drink, this one is on me بنوشید، این یکی به حساب من

We're all Chained to the Rhythm همه ما به ریتم زنجیر شده ایم

To the rhythm به ریتم

To the rhythm به ریتم

Turn it up روشنش کن

Turn it up روشنش کن

It goes on, and on, and on این ادامه داره و ادامه داره

It goes on, and on, and on این ادامه داره و ادامه داره

It goes on, and on, and on این ادامه داره و ادامه داره

'Cause we're all Chained to the Rhythm چون همه ما به ریتم زنجیر شده ایم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

برترین مشارکت کنندگان:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background