تصویر آهنگ Drop It Low از Kat DeLuna

دانلود + متن آهنگ Drop It Low از Kat DeLuna

آلبوم: Drop It Low

👁 ٤٤٣
امتیاز ١٠.٠ از ١ نظرDrop It Low, translate

Pop it up, pop it up, turn around translate

Drop It Low, translate

Pop it up, pop it up, turn around translate

Drop It Low, translate

Pop it up, pop it up, turn around translate

Drop It Low, translate

Pop it up, pop it up, turn around translate

Move your body baby, bom bom bom translate

When I shake it, I'mma steal-a the show translate

Come one baby, run run run translate

Quiero eso, dale long long long translate

Whine up, baby, whine, whine, whine translate

Take it slow, do it one more time translate

Feel it up, perfect moment la cool-a translate

Feel it up, like tomorrow, tomorrow translate

Feel it up, you never forget it translate

دانلود آهنگ Drop It Low از Kat DeLuna

I'mma see you looking it at me translate

Oh my my *** boy translate

Uno, dos, tres translate

Dale? Move you body! translate

Drop It Low, translate

Pop it up, pop it up, turn around translate

Drop It Low, translate

Pop it up, pop it up, turn around translate

Pa abajo, dale pa abajo translate

Pa abajo, dale pa abajo translate

Drop It Low, translate

Pop it up, pop it up, turn around translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Drop It Low, translate

Pop it up, pop it up, turn around translate

Move your body baby, round, round, round translate

Make it happen, then show it around translate

Shake your booty, make it pow, pow, pow translate

Turn around, keep it coming for more-a translate

Break a sweat, he'll be back in for more-a translate

Hold my body like a coca cola translate

Move your body, baby take me ahora translate

Come to me, cuz you like my sabor-a translate

I'm a freaking donna? translate

I'mma see you looking it at me translate

Oh my my *** boy translate

Uno, dos, tres translate

Dale? Move you body! translate

Drop It Low, translate

Pop it up, pop it up, turn around translate

Drop It Low, translate

Pop it up, pop it up, turn around translate

Pa abajo, dale pa abajo translate

Pa abajo, dale pa abajo translate

Drop It Low, translate

Pop it up, pop it up, turn around translate

Drop It Low, translate

Pop it up, pop it up, turn around translate

Todo el mundo se menea, se menea, se menea translate

Todo el mundo se menea, se menea, se menea translate

Baby, baby, baby, baby translate

متن آهنگ Drop It Low از Kat DeLuna

If you want it, come and get it translate

Believe it, you're gonna get it translate

Drop It Low, translate

Pop it up, pop it up, turn around translate

Drop It Low, translate

Pop it up, pop it up, turn around translate

Pa abajo, dale pa abajo translate

Pa abajo, dale pa abajo translateDrop It Low, translate

Pop it up, pop it up, turn around translate

Drop It Low, translate

Pop it up, pop it up, turn around translate

Todo el mundo se menea, se menea, se menea translate

Todo el mundo se menea, se menea, se menea translate

Move you body! translate

Drop It Low, translate

Pop it up, pop it up, turn around translate

Drop It Low, translate

Pop it up, pop it up, turn around translate

Pa abajo, dale pa abajo translate

Pa abajo, dale pa abajo translate

Drop It Low, translate

Pop it up, pop it up, turn around translate

Drop It Low, translate

Pop it up, pop it up, turn around translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
از همین آلبوم
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background