تصویر آهنگ Hay Gdi از Karwan Hawramy

متن آهنگ Hay Gdi از Karwan Hawramy

آلبوم: Dilim Tenge

👁 ٤٦Hey gdi hey gdi translate

Hey hey gdi ghaidoki translate

Bazhnata zrava mn shkla t7oke translate

Le ghde xaidoke translate

Shirine shamamoki translate

Bazhnata zrava translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Mna shkla t7oke translate

Nava qize kandala translate

Xo cha xize xazala translate

Lawk 7azkn ve 7ala translate

Hey hey gdi ghaidoki translate

متن آهنگ Hay Gdi از Karwan Hawramy

Xo tu 7azkr be mala translate

Hey hey ghdi ghaidoki translateHay Gdi Hay Gdi hay Hay Gdi ghaidoki translate

Nazhnata zrava translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background