تصویر آهنگ Khatereha از کامران مولایی

متن آهنگ Khatereha از کامران مولایی

آلبوم: Enekas

👁 ٦٩چه روزا که هرجا میشد پیدات کنم

اونور دنیارو حتی دنبالت می گشتم

هرچی که تو خونه ی قلبم لونه کرده بود

حتی خاطراتم و به احترامت کشتم

یاد اون روزا میفتم از چشام اشک میاد

یا که هرچیزی از اون روزا یادم میاد

یادمه قشنگترین عشق دنیا بودیم

چی شد عشقمون نمی خوام دیگه یادم بیاد

هرچی عکس و نامه از تو بود آتیش زدم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نمی خوام گذشته هامون دیگه یادم بیاد

هرگز از خدا نمی خوام اون چه کردی بامن

حتی یک ثانیه شم بخواد به روزت بیاد

چه روزا که هرجا میشد پیدات کنم

اونور دنیارو حتی دنبالت می گشتم

هرچی که تو خونه ی قلبم لونه کرده بود

حتی خاطراتم و به احترامت کشتم

یاد اون روزا میفتم از چشام اشک میاد

متن آهنگ Khatereha از کامران مولایی

یا ک هرچیزی ک از اون روزا یادم میاد

یادمه قشنگترین عشق دنیا بودیم

چی شد عشقمون نمی خوام دیگه یادم بیادهرچی عکس و نامه از تو بود آتیش زدم

نمی خوام گذشته هامون دیگه یادم بیاد

هرگز از خدا نمی خوام اون چه کردی بامن

حتی یک ثانیه شم بخواد به روزت بیاد

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background