متن و ترجمه آهنگ SexyBack از Justin Timberlake

- FutureSex/LoveSounds

- 5551 👁
متن و ترجمه آهنگ SexyBack از Justin Timberlake امتیاز 9.0 از 3 نظر متن و ترجمه آهنگ SexyBack از Justin Timberlake

ژانر: پاپ - هیپ هاپ

موضوع: روابط جنسی - عشق
Ha translate Uh translate I'm bringing sexy back (yeah) translate Them other boys don't know how to act (yeah) بقیه ی اون پسرا نمیدونن چه حرکتی بزنن I think it's special what's behind your back? (yeah) فکر کنم اون چیزی پشتته خیلی خاصه So turn around and I'll pick up the slack (yeah) translate (take 'em to the bridge) translate (come on) translate Dirty babe (uh-huh) translate You see these shackles baby I'm your slave (uh-huh) translate I'll let you whip me if I misbehave (uh-huh) translate It's just that no one makes me feel this way (uh-huh) اره فقط همینه ولی هیشگی نمیتونه این حسو ی من بده (take 'em to the , huh) translate (come here girl) translate Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو) (come to the back) translate Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو) (v.i.p.) وی ای پی=) Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو) (drinks on me) translate Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو) Let me see what you're twerkin' with نشونم بده ببینم داری با چی تورک میری Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو) (look at those hips) به اون کمر نگاه کن Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو) (you make me smile) تو باعث میشی بخندم Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو) (go 'head child) برو جلو بچه Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو) (and get your sexy on) Yes translate Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو) (get your sexy on) Yes اون روی جذابتو رو کن Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو) (get your sexy on) Yes اون روی جذابتو رو کن Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو) (get your sexy on) Yes اون روی جذابتو رو کن Go ahead be gone with it جلو برو و باهاش خو بگیر (get your sexy on) Yes (huh) اون روی جذابتو نشون بده Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو) (get your sexy on) Yes اون روی جذابتو رو کن Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو) (get your sexy on) Yes اون روی جذابتو رو کن Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو)

(get your sexy on, huh) translate I'm bringing sexy back (yeah) translate Them other fuckers don't know how to act (yeah) translate Come let me make up for the things you lack (yeah) translate Your burning up I gotta get it fast (yeah) translate (take 'em to the bridge, huh) translate Dirty babe (uh-huh) translate You see these shackles baby I'm your slave translate (uh-huh) translate I'll let you whip me if I misbehave (uh-huh) translate It's just that no one makes me feel this way translate (uh-huh) translate (take 'em to the , huh) translate (come here girl) translate Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو) (come to the back) translate Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو) (v.i.p.) وی ای پی=) Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو) (drinks on me) translate Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو) download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
Let me see what you're twerkin' with نشونم بده ببینم داری با چی تورک میری Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو) (look at those hips) به اون کمر نگاه کن Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو) (you make me smile) تو باعث میشی بخندم Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو) (go 'head child) برو جلو بچه Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو) (and get your sexy on) Yes translate Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو) (get your sexy on) Yes اون روی جذابتو رو کن Go head be gone with it translate (get your sexy on) Yes اون روی جذابتو رو کن Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو) (get your sexy on) Yes اون روی جذابتو رو کن Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو) (get your sexy on) Yes (huh) اون روی جذابتو نشون بده Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو) (get your sexy on) Yes اون روی جذابتو رو کن Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو) (get your sexy on) Yes اون روی جذابتو رو کن Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو) (get your sexy on, huh) translate You ready? آماده ای؟ You ready? آماده ای؟ You ready? آماده ای؟ Uh translate Yes آره I'm bringing sexy back (yeah) translate You motherfuckers watch how I attack (yeah) translate If that's your girl you better watch your back (yeah) translate She'll burn it up for me and that's a fact (yeah) translate (take 'em to the , huh) translate (come here girl) translate Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو) (come to the back) translate

Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو) (v.i.p.) وی ای پی=) Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو) (drinks on me) translate Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو) Let me see what you're twerkin' with نشونم بده ببینم داری با چی تورک میری Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو) (look at those hips) به اون کمر نگاه کن Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو) (you make me smile) تو باعث میشی بخندم Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو) (go 'head child) برو جلو بچه Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو) (and get your sexy on) Yes translate Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو) (get your sexy on) Yes اون روی جذابتو رو کن Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو) (get your sexy on) Yes اون روی جذابتو رو کن Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو) (get your sexy on) Yes اون روی جذابتو رو کن Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو) (get your sexy on) Yes (huh) اون روی جذابتو نشون بده Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو) (get your sexy on) Yes اون روی جذابتو رو کن Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو) (get your sexy on) Yes اون روی جذابتو رو کن Go 'head be gone with it همینجوری پیش برو و باهاش گم شو(خیلی سرگرمش شو) (get your sexy on) اون روی جذابتو نشون بده You ready? آماده ای؟ Yes آره You ready? آماده ای؟ Yes آره Yes آره download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

برترین مشارکت کنندگان:

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه