تصویر آهنگ Sorry از Justin Bieber

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Sorry از Justin Bieber

آلبوم: Purpose

متاسفم

👁 ٣٣٤
امتیاز ١٠.٠ از ٢ نظرYou gotta go and get angry at all of my honesty باید بری و از صداقت من عصبانی بشی

You know I try but I don't do too well with apologies میدونی که تلاش می کنم اما با معذرت خواهی خیلی خوب عمل نمی کنم

I hope I don't run out of time, could someone call a referee? امیدوارم وقتم تمام نشود، کسی می تواند داوری را صدا کند؟

Cause I just need one more shot at forgiveness چون من فقط به یک شات بیشتر برای بخشش نیاز دارم

I know you know that I made those mistakes maybe once or twice میدونم که میدونی که من اون اشتباهات رو شاید یکی دوبار مرتکب شدم

By once or twice I mean maybe a couple a hundred times منظورم از یک یا دو بار شاید صد بار است

So let me, oh let me redeem, oh redeem, oh myself tonight پس بگذار، بگذار فدایت شوم، فدایت شوم،خودم امشب

Cause I just need one more shot at second chances چون در فرصت های دوم فقط به یک ضربه دیگر نیاز دارم

دانلود آهنگ Sorry از Justin Bieber

Yeah, is it too late now to say Sorry? آیا الان برای گفتن «متاسفم» دیره؟

Cause I'm missing more than just your body چون من چیزی بیشتر از بدن تو را از دست داده ام

Is it too late now to say Sorry? آیا الان برای گفتن «متاسفم» دیره؟

Yeah I know that I let you down میدونم که ناامیدت کردم

Is it too late to say I'm Sorry now? آیا الان برای گفتن «متاسفم» خیلی دیر است؟

I'm Sorry, yeah من متاسفم

Sorry, yeah متاسفم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Sorry متاسفم

Yeah I know that I let you down میدونم که ناامیدت کردم

Is it too late to say I'm Sorry now? آیا الان برای گفتن «متاسفم» خیلی دیر است؟

I'll take every single piece of the blame if you want me to اگر تو بخواهی تک تک تقصیرها را بر عهده می گیرم

But you know that there is no innocent one in this game for two اما می دانید که در این بازی دونفره بی گناه وجود ندارد

I'll go, I'll go and then you go, you go out and spill the truth من می روم، می روم و بعد تو برو، تو برو بیرون و حقیقت رو خورد کن

Can we both say the words and forget this? آیا هر دوی ما می توانیم کلمات را بگوییم و این را فراموش کنیم؟

Is it too late now to say Sorry? آیا الان برای گفتن «متاسفم» دیره؟

Cause I'm missing more than just your body چون من چیزی بیشتر از بدن تو را از دست داده ام

Is it too late now to say Sorry? آیا الان برای گفتن «متاسفم» دیره؟

Yeah I know that I let you down میدونم که ناامیدت کردم

Is it too late to say I'm Sorry now? آیا الان برای گفتن «متاسفم» خیلی دیر است؟

I'm not just trying to get you back on me من فقط سعی نمی کنم تو را به خودم برگردانم

متن آهنگ Sorry از Justin Bieber

Cause I'm missing more than just your body چون من چیزی بیشتر از بدن تو را از دست داده ام

Is it too late now to say Sorry? آیا الان برای گفتن «متاسفم» دیره؟

Yeah I know that I let you down میدونم که ناامیدت کردم

Is it too late to say I'm Sorry now? آیا الان برای گفتن «متاسفم» خیلی دیر است؟I'm Sorry, yeah من متاسفم

Sorry, oh متاسفم

Sorry متاسفم

Yeah I know that I let you down میدونم که ناامیدت کردم

Is it too late to say I'm Sorry now? آیا الان برای گفتن «متاسفم» خیلی دیر است؟

I'm Sorry, yeah من متاسفم

Sorry, oh متاسفم

Sorry متاسفم

Yeah I know that I let you down میدونم که ناامیدت کردم

Is it too late to say I'm Sorry now? آیا الان برای گفتن «متاسفم» خیلی دیر است؟

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background