متن و ترجمه آهنگ Love Yourself - Justin Bieber از Justin Bieber

خودتو دوست داشته باش - جاستین بیبر

👁 ٤٥٩
امتیاز ١٠.٠ از ٢ نظرFor all the times that you rained on my parade برای تمام وقتایی که بزرگی من رو خراب کردی (خدشه دار)

And all the clubs you get in using my name و تمام کلاب هایی که با اسم من واردشون می شدی

You think you broke my heart, oh girl for goodness sake تو فکر میکنی قلبم رو شکستی، اوه دختر بخاطر خدا

You think I'm crying on my own, well I ain't تو فکر میکنی الان دارم گریه میکنم ولی نه نمیکنم

And I didn't wanna write a song و نمیخواستم اهنگ بنویسم

'Cause I didn't want anyone thinking I still care چون من نمی خواستم کسی فکر کنه من هنوز اهمیت میدم (به تو و عشقمون)

I don't but, you still hit my phone up من اهمیت نمیدم ولی تو هنوز بهم زنگ میزنی

And baby I'll be movin' on و عزیزم من دارم باهاش کنار میام

And I think you should be somethin' و بنظرم تو هم باید یه کاری کنی

I don't wanna hold back نمیخوام به عقب برگردم

Maybe you should know that شاید باید اینو بدونی

My *** don't like you and she likes everyone مامانم دوست نداره(ازت خوشش نمیاد) اون همه رو دوست داره

And I never like to admit that I was wrong و من هیچوقت دوست ندارم که قبول کنم اشتباه کردم

And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on و من انقدر درگیر شغل و کارم بودم که نمی تونستم ببینم چه اتفاقی داره میفته

And now I know, I'm better sleeping on my own و من الان میدونم که بهتره تنهایی بخوابم

'Cause if you like the way you look that much چون اگر انقدر زیاد، طوری که هستی رو دوست داری

Oh baby you should go and love yourself اوه عزیزم باید بری و خودتو دوست داشته باش

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

And if you think that I'm still holdin' on to somethin' و اگر فکر میکنی من به چیزی وابستم و برام مهمه

You should go and love yourself تو باید بری و خودتو دوست داشته باشی

But when you told me that you hated my friends ولی وقتی بهم گفتی که از دوستام متنفری (بدت میاد)

The only problem was with you and not them تنها مشکل تو بودی نه اونا (نه دوستام)

And every time you told me my opinion was wrong و هربار که گفتی عقیده و نظر من غلطه

And tried to make me forget where I came from و تلاش کردی من فراموش کنم از کجا اومدم

And I didn't wanna write a song و نمیخواستم اهنگ بنویسم

'Cause I didn't want anyone thinking I still care چون من نمی خواستم کسی فکر کنه من هنوز اهمیت میدم (به تو و عشقمون)

I don't but, you still hit my phone up من اهمیت نمیدم ولی تو هنوز بهم زنگ میزنی

And baby I'll be movin' on و عزیزم من دارم باهاش کنار میام

And I think you should be somethin' و بنظرم تو هم باید یه کاری کنی

I don't wanna hold back نمیخوام به عقب برگردم

Maybe you should know that شاید باید اینو بدونی

My *** don't like you and she likes everyone مامانم دوست نداره(ازت خوشش نمیاد) اون همه رو دوست داره

And I never like to admit that I was wrong و من هیچوقت دوست ندارم که قبول کنم اشتباه کردم

And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on و من انقدر درگیر شغل و کارم بودم که نمی تونستم ببینم چه اتفاقی داره میفته

And now I know, I'm better sleeping on my own و من الان میدونم که بهتره تنهایی بخوابم

متن آهنگ Love Yourself - Justin Bieber از Justin Bieber

'Cause if you like the way you look that much چون اگر انقدر زیاد، طوری که هستی رو دوست داری

Oh baby you should go and love yourself اوه عزیزم باید بری و خودتو دوست داشته باش

And if you think that I'm still holdin' on to somethin' و اگر فکر میکنی من به چیزی وابستم و برام مهمه

You should go and love yourself تو باید بری و خودتو دوست داشته باشیFor all the times that you made me feel small برای تمام زمان هایی که تو منو خندان میساختی(باعث خنده ی من میشدی)

I fell in love, now I feel nothin' at all من عاشق شدم، الان اصلا هیچ حسی ندارم

I never felt so low and I was vulnerable من هرگز اینقدر احساس پستی نمی کردم و آسیب پذیر بودم

Was I a fool to let you break down my walls? من یه احمق بودم که گذاشتم دیوار هامو خراب کنی؟

'Cause if you like the way you look that much چون اگر انقدر زیاد، طوری که هستی رو دوست داری

Oh baby you should go and love yourself اوه عزیزم باید بری و خودتو دوست داشته باش

And if you think that I'm still holdin' on to somethin' و اگر فکر میکنی من به چیزی وابستم و برام مهمه

You should go and love yourself تو باید بری و خودتو دوست داشته باشی

'Cause if you like the way you look that much چون اگر انقدر زیاد، طوری که هستی رو دوست داری

Oh baby you should go and love yourself اوه عزیزم باید بری و خودتو دوست داشته باش

And if you think that I'm still holdin' on to somethin' و اگر فکر میکنی من به چیزی وابستم و برام مهمه

You should go and love yourself تو باید بری و خودتو دوست داشته باشی

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

برترین مشارکت کنندگان:

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background