متن آهنگ Love Me Like You Do از Justin Bieber

- Believe

- 39 👁Love Me Like You Do translate Love Me Like You Do translate Like you do translate Hold me tight and don't let go translate What am I to do translate When you Love Me Like You Do? translate Like you do translate Hold me tight and don't let go translate Baby, baby, baby translate Teach me, teach me, teach me translate Show me, show me, show me translate The way to your heart translate Oh, my baby, baby translate I'm begging, lady, lady translate Put me in the middle translate That's where I'ma start translate I like how your eyes complementing your hair translate The way that them jeans fit is making me stare translate Promise, I'll be here forever, I swear translate (Our bodies touching while you) translate Love Me Like You Do translate Love Me Like You Do translate Like you do translate Hold me tight and don't let go translate What am I to do translate When you Love Me Like You Do? translate Like you domp translate Hold me tight and don't let go translate Baby, baby, baby translate

Let me, let me, let me translate Let me, let me, let me translate Be all you desire translate Pretty baby, baby translate I'm begging lady, lady translate Take me to the top now translate And I'll take you higher translate I like how your eyes complementing your hair translate The way that them jeans fit is making me stare translate Promise, I'll be here forever, I swear translate (Kissing on your neck while you) translate Love Me Like You Do translate Love Me Like You Do translate Like you do translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
Hold me tight and don't let go translate What am I to do translate When you Love Me Like You Do? translate Like you do translate Hold me tight and don't let go translate Alright, ok translate Right there, that way translate 'Cause when you love me, I can feel it translate When your heart beats, I can hear it translate Be quiet, don't say a word translate Don't say no, girl, I'm all yours translate Love Me Like You Do but let me go first translate Listen to these words right here translate Love Me Like You Do, love me like it's new translate Love me like you love me, like there's nothing left to lose translate We'll hop up in a benz, if you're tryna cruise translate Hop up in the bed, baby, if you're tryna snooze translate Louis V. shoes, look at me, do it translate Got a lot of secrets, baby, can you guess clues? translate And if you had a choice I know what you'd choose translate (You'd choose me, right?) translate Love Me Like You Do translate Love Me Like You Do translate

Like you do translate Love me tight and don't let go translate What am I to do translate When you Love Me Like You Do? translate Like you do translate Love me tight and don't let go translate What am I to do do do? translate Love Me Like You Do, you do translate Like you do translate Love me tight and don't let go translate What am I to do translate When you Love Me Like You Do? translate Like you do translate Love me tight and don't let go translate No no no no, no no no no no no no no no no, yeah. translate Love Me Like You Do, do, do, do, do translate Love Me Like You Do, do, do, do, do, do, do... translate Yeah, yeah... translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه