تصویر آهنگ Love Me Like You Do از Justin Bieber

متن آهنگ Love Me Like You Do از Justin Bieber

آلبوم: Believe

👁 ١٢٠Love Me Like You Do translate

Love Me Like You Do translate

Like you do translate

Hold me tight and don't let go translate

What *** I to do translate

When you Love Me Like You Do? translate

Like you do translate

Hold me tight and don't let go translate

Baby, baby, baby translate

Teach me, teach me, teach me translate

Show me, show me, show me translate

The way to your heart translate

Oh, my baby, baby translate

I'm begging, lady, lady translate

Put me in the middle translate

That's where I'ma start translate

I like how your eyes complementing your hair translate

The way that them jeans fit is making me stare translate

Promise, I'll be *** forever, I swear translate

(Our bodies touching while you) translate

Love Me Like You Do translate

Love Me Like You Do translate

Like you do translate

Hold me tight and don't let go translate

What *** I to do translate

When you Love Me Like You Do? translate

Like you domp translate

Hold me tight and don't let go translate

Baby, baby, baby translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Let me, let me, let me translate

Let me, let me, let me translate

Be all you desire translate

Pretty baby, baby translate

I'm begging lady, lady translate

Take me to the top now translate

And I'll take you higher translate

I like how your eyes complementing your hair translate

The way that them jeans fit is making me stare translate

Promise, I'll be *** forever, I swear translate

(Kissing on your neck while you) translate

Love Me Like You Do translate

Love Me Like You Do translate

Like you do translate

Hold me tight and don't let go translate

What *** I to do translate

When you Love Me Like You Do? translate

Like you do translate

Hold me tight and don't let go translate

Alright, ok translate

Right there, that way translate

'Cause when you love me, I can feel it translate

When your heart beats, I can hear it translate

Be quiet, don't say a word translate

Don't say no, girl, I'm all yours translate

Love Me Like You Do but let me go first translate

Listen to these words right here translate

Love Me Like You Do, love me like it's new translate

متن آهنگ Love Me Like You Do از Justin Bieber

Love me like you love me, like there's nothing left to lose translate

We'll hop up in a benz, if you're tryna cruise translate

Hop up in the bed, baby, if you're tryna snooze translate

Louis V. shoes, look at me, do it translate

Got a lot of secrets, baby, can you guess clues? translate

And if you had a choice I know what you'd choose translate

(You'd choose me, right?) translate

Love Me Like You Do translate

Love Me Like You Do translateLike you do translate

Love me tight and don't let go translate

What *** I to do translate

When you Love Me Like You Do? translate

Like you do translate

Love me tight and don't let go translate

What *** I to do do do? translate

Love Me Like You Do, you do translate

Like you do translate

Love me tight and don't let go translate

What *** I to do translate

When you Love Me Like You Do? translate

Like you do translate

Love me tight and don't let go translate

No no no no, no no no no no no no no no no, yeah. translate

Love Me Like You Do, do, do, do, do translate

Love Me Like You Do, do, do, do, do, do, do... translate

Yeah, yeah... translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background