متن آهنگ All Around The World از Justin Bieber

- 92 👁Oh oh oh oh oh translate Oh oh oh oh oh translate You're beautiful, beautiful translate You should know it translate (You're beautiful, beautiful translate You should know it) translate I think it's time, think it's time that you show it translate You're beautiful, beautiful translate Oh oh translate Baby, what you doin', where you at? Where you at? translate Why work it so shy? translate Holdin' back, holdin' back translate We're not the only ones doing it like that, translate Get it like that, so DJ bring that, bring that, bring that, translate Bring that back translate 'Cause All Around The World translate People want to be loved, yeah translate 'Cause All Around The World, translate They're no different than us translate All Around The World translate People want to be loved, oh oh oh translate All Around The World, translate They're no different then us, oh oh oh translate All Around The World translate You're crazy girl, crazy girl you should know it translate

You're crazy girl, crazy girl (don't control it) translate Light it up, light it up translate So explosive translate You're crazy girl, ye-yeah translate Baby, what you doin', where you at? Where you at? translate Why you acting so shy? translate Holdin' back, holdin' back translate We're not the only ones doing it like that, translate Get it like that, so DJ bring that, bring that, bring that, translate Bring that back translate All Around The World translate People want to be loved, yeah translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
All Around The World, translate They're no different than us (You know, you know, you know) translate All Around The World translate People want to be loved, oh oh oh translate All Around The World, translate They're no different then us, oh oh oh translate All Around The World! translate Once again, translate Dynamic duo is back at it! translate JB, Luda!! translate I love everything about you, translate You're imperfectly perfect! translate Everyone's itching for beauty translate But just scratching the surface. translate Lost time is never found, translate Can the DJ please reverse it? translate In life we pay for change translate Make every second worth it translate Anything could work if you work it translate When people say you don't deserve it then don't give in translate Cause hate may win some battles, translate

But love wins in the end translate You shine just like the sun translate While the moon and the stars reflect your light translate Beauty revolves around you, it's only right that translate All Around The World translate People want to be loved, yeah translate All Around The World, translate They're no different than us translate All Around The World translate People want to be loved, oh oh oh translate All Around The World, translate They're no different then us, oh oh oh translate All Around The World! translate People want to be loved translate All Around The World translate They're no different then us translate (All Around The World) translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه