متن آهنگ Anxiety از Julia Michaels Selena Gomez

- 811 👁My friends, they wanna take me to the movies translate I tell 'em to fuck off, I'm holding hands with my depression translate And right when I think I've overcome it translate Anxiety starts kicking in to teach that shit a lesson translate Oh, I try my best just to be social translate I make all these plans with friends and hope they call and cancel translate Then I overthink about the things I’m missing Now I'm wishing I was with 'em translate Feel like I'm always apologizing for feeling translate Like I'm out of my mind when I'm doing just fine translate And my exes'll say that I'm hard to deal with translate And I admit it, yeah translate But all my friends, they don't know what it's like, what it's like translate They don't understand why I can't sleep through the night translate I've been told that I could take something to fix it translate Damn, I wish it, I wish it was that simple, ah translate All my friends they don't know what it's like, what it's like translate

Always wanted to be one of those people in the room translate That says something and everyone puts their hand up translate Like, "If you're sad, put your hand up translate If you hate someone, put your hand up translate If you're scared, put your hand up" translate Feel like I'm always apologizing for feeling translate Like I'm out of my mind when I'm doing just fine translate And my exes will say that I'm hard to deal with translate And I admit it, it's true translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
But all my friends, they don't know what it's like, what it's like translate They don't understand why I can't sleep through the night translate And I thought that I could take something to fix it translate Damn, I wish it, I wish it was that simple, ah translate All my friends they don't know what it's like, what it's like translate I got all these thoughts, running through my mind translate All the damn time and I can't seem to shut it off translate I think I'm doing fine most of the time translate I think that I'm alright, but I can't seem to shut it off translate I got all these thoughts, running through my mind translate All the damn time and I can't seem to shut it off translate I think I'm doing fine most of the time translate I say that I'm alright, but I can't seem to shut it off translate

Shut it, shut it, yeah translate But all my friends, they don't know what it's like, what it's like translate They don't understand why I can't sleep through the night translate I've been told that I could take something to fix it translate Damn, I wish it, I wish it was that simple, ah translate All my friends they don't know what it's like, what it's like translate Li-i-i-i-ike translate What it's like, what it's like translate Hmm-mm-mm, mmm translate What it's like translate I love this song translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه