دانلود + متن + ترجمه آهنگ If the World Was Ending از JP Saxe Julia Michaels

- 10026 👁
دانلود + متن + ترجمه آهنگ If the World Was Ending از JP Saxe Julia Michaels امتیاز 7.6 از 5 نظر دانلود + متن + ترجمه آهنگ If the World Was Ending از JP Saxe Julia Michaels

موضوع: دل شکستگی - عشق
I was distracted and in traffic حواسم پرت بود و تو ترافیک بودم I didn't feel it when the earthquake happened حسش نکردم وقتی زلزله رخ داد But it really got me thinkin', were you out drinkin'? Were you in the living room, chillin', watchin' television? It's been a year now, think I've figured out how حالا یه سال گذشته ، فکر کنم فهمیدم چطوری How to let you go and let communication die out چطوری ولت کنم بری و اجازه بدم این صحبت تموم بشه I know you know we know you weren't میدونم ، میدونی، میدونیم تو نبودی Down for forever and it's fine پایم برای همیشه و این اشکالی نداره I know you know we know we weren't میدونم، میدونی، میدونیم، ما نمیتونستیم Meant for each other and it's fine قسمت هم دیگه بشیم و این اشکالی نداره But If the World Was Ending, you'd come over, right? ولی اگه دنیا داشت به پایان میرسید ، تو میومدی پیشم درسته؟ You'd come over and you'd stay the night میومدی پیشم و شبو پیشم میموندی Would you love me for the hell of it? بهم بدون هیچ دلیلی عشق میورزیدی؟ All our fears would be irrelevant تمام ترسامون بی ربط میشدن If the World Was Ending, you'd come over right? اگه دنیا داشت به پایان میرسید تو میومدی پیشم درسته؟ The sky'd be falling and I'd hold you tight آسمون سقوط میکرد و من تو رو محکم تو آغوشم نگه میداشتم And there wouldn't be a reason why و هیچ دلیلی براش وجود نمی داشت We would even have to say goodbye ما حتی مجبور بودیم خداحافظی کنیم If the World Was Ending, you'd come over, right? Right? اگه دنیا داشت به پایان میرسید، تو میومدی پیشم درسته؟ درسته؟ If the World Was Ending, you'd come over, right? Right? اگه دنیا داشت به پایان میرسید، تو میومدی پیشم درسته؟ درسته؟

I tried to imagine your reaction من تلاش کردم تا واکنشت رو تصور کنم It didn't scare me when the earthquake happened نترسیدم وقتی زلزله رخ داد But it really got me thinkin', the night we went drinkin' ولی واقعا باعث شد تو فکر فرو برم،اون شبی که برای نوشیدن رفتیم بیرون Stumbled in the house and didn't make it past the kitchen تو خونه تلو تلو میخوردی و به قبل تر از آشپزخونه نرسیدی Ah, it's been a year now, think I've figured out how آه ، الان یه سال گذشته، فکر کنم فهمیدم چطور How to think about you without it rippin' my heart out چطوری بهت فکر کنم بدون این که حرف های توی دلمو فریاد بزنم And I know you know we know you weren't میدونم ، میدونی، میدونیم، تو نبودی Down for forever and it's fine پایم برای همیشه و این اشکالی نداره I know you know we know we weren't میدونم، میدونی، میدونیم، ما نمیتونستیم download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
Meant for each other and it's fine قسمت هم دیگه بشیم و این اشکالی نداره But If the World Was Ending, you'd come over, right? ولی اگه دنیا داشت به پایان میرسید ، تو میومدی پیشم درسته؟ You'd come over and you'd stay the night میومدی پیشم و شبو پیشم میموندی Would you love me for the hell of it? بهم بدون هیچ دلیلی عشق میورزیدی؟ All our fears would be irrelevant تمام ترسامون بی ربط میشدن If the World Was Ending, you'd come over, right? اگه دنیا داشت به پایان میرسید، تو میومدی پیشم، درسته؟ Sky'd be falling while I hold you tight آسمون سقوط میکرد و من تو رو محکم تو آغوشم نگه میداشتم No, there wouldn't be a reason why نه، دیگه هیچ دلیلی نبود We would even have to say goodbye ما حتی مجبور بودیم خداحافظی کنیم If the World Was Ending, you'd come over, right? اگه دنیا داشت به پایان میرسید، تو میومدی پیشم، درسته؟ You'd come over, right? میومدی پیشم، درسته؟ You'd come over, you'd come over, you'd come over, right? میومدی پیشم ، میومدی، میومدی پیشم، درسته؟ I know you know we know you weren't میدونم ، میدونی، میدونیم تو نبودی Down for forever and it's fine پایم برای همیشه و این اشکالی نداره I know you know we know we weren't میدونم، میدونی، میدونیم، ما نمیتونستیم

Meant for each other and it's fine قسمت هم دیگه بشیم و این اشکالی نداره But If the World Was Ending, you'd come over, right? ولی اگه دنیا داشت به پایان میرسید ، تو میومدی پیشم درسته؟ You'd come over and you'd stay the night میومدی پیشم و شبو پیشم میموندی Would you love me for the hell of it? بهم بدون هیچ دلیلی عشق میورزیدی؟ All our fears would be irrelevant تمام ترسامون بی ربط میشدن If the World Was Ending, you'd come over, right? اگه دنیا داشت به پایان میرسید، تو میومدی پیشم، درسته؟ The sky'd be falling while I hold you tight اگر آسمون داشت میفتاد تو رو محکم در بغل میکردم No, there wouldn't be a reason why نه، دیگه هیچ دلیلی نبود We would even have to say goodbye ما حتی مجبور بودیم خداحافظی کنیم If the World Was Ending, you'd come over, right? اگه دنیا داشت به پایان میرسید، تو میومدی پیشم، درسته؟ You'd come over, you'd come over, you'd come over, right? میومدی پیشم ، میومدی، میومدی پیشم، درسته؟ Hmm هممم If the World Was Ending, you'd come over, right? اگه دنیا داشت به پایان میرسید، تو میومدی پیشم، درسته؟ download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود

320
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه