متن آهنگ Reindeer(s) Are Better Than People از Jonathan Groff

👁 ٥٣Reindeers are better than people translate

Sven, don't you think that's true? translate

(As Sven) translate

Yeah, people will beat you translate

And curse you and cheat you translate

Every one of them's bad except you translate

(As himself) translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Oh, thanks buddy translate

But people smell better than reindeers translate

Sven, don't you think I'm right? translate

(As Sven) translate

That's once again true translate

For all except you translate

(As himself) translate

متن آهنگ Reindeer(s) Are Better Than People از Jonathan Groff

You got me, let's call it a night translate

(As Sven) translateGood night translate

(As himself) translate

Don't let the frostbite translate

Bite... translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background