تصویر آهنگ Imagine از John Lennon

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Imagine از John Lennon

👁 ٣٥٥Imagine there's no heaven تصور کن هیچ بهشتی وجود نداره

It's easy if you try آسونه اگه سعی کنی

No *** below us هیچ جهنمی پایینمون نیست

Above us only sky بالای سرمون فقط آسمونه

Imagine all the people living for today تصور کن همه ی مردم برای امروز زندگی میکنن

دانلود آهنگ Imagine از John Lennon

Imagine there's no countries تصور کن کشوری وجود نداره

It isn't hard to do کار سختی برای انجام نیست

Nothing to *** or die for چیزی برای کشتن یا مردن براش نیست

And no religion too و هیچ دینی هم وجود نداره

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Imagine all the people living life in peace تصور کن همه ی مردم در صلح زندگی می‌کنند

You may say I'm a dreamer ممکنه بگی که من یه رویا پردازم

But I'm not the only one اما تنها من نیستم

I hope someday you'll join us امیدوارم یک روزی به ما ملحق بشی

And the world will be as one translate

Imagine no possessions translate

I wonder if you can translate

متن آهنگ Imagine از John Lennon

No need for greed or hunger نیازی برای حرص و گرسنگی نباشد

A brotherhood of man translate

Imagine all the people sharing all the world translateYou may say I'm a dreamer ممکنه بگی که من یه رویا پردازم

But I'm not the only one اما تنها من نیستم

I hope someday you'll join us امیدوارم یک روزی به ما ملحق بشی

And the world will live as one translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background