تصویر آهنگ All of Me از John Legend

دانلود + متن + ترجمه آهنگ All of Me از John Legend

آلبوم: All of Me

تموم وجودم

👁 ١٤٠٤
امتیاز ١٠.٠ از ١ نظرWhat would I do without your smart mouth? من بدون شیرین زبونیه تو چه کنم

Drawin' me in and you kickin' me out منو جذب میکنی بعد به بیرون پرتم میکنی

You got my head spinnin', no kiddin' سرم گیج میره شوخی نمیکنم

I can't pin you down تو نمیتونی منو مجبور کنی

What's goin' on in that beautiful mind? چی توی اون ذهن زیبات میگذره؟

I'm on your magical mystery ride در سوارکاری روزا الود و جادویی تو همراهم

And I'm so dizzy, don't know what hit me و من خیلی گیج شدم، نمیدونم چی بهم ضربه زده

But I'll be alright ولی خوب میشم

My head's under water, but I'm breathing fine و من خیلی گیج شدم

You're crazy and I'm out of my mind تو دیوونه ای و منم بی عقلم

دانلود آهنگ All of Me از John Legend

'Cause All of Me چون همه ی من

Loves all of you دوست داره همه‌ی تورو

Love your curves and all your edges عاشق تمام قوس ها و گوشه هایت

All your perfect imperfections همه‌ی نقص های بی نقصت

Give your all to me همه ی خودت رو به من بده

I'll give my all to you من همه خودم رو به تو میدم

You're my end and my beginning تو پایان و آغاز منی

Even when I lose, I'm winning حتی وقتی بازنده شدم هم برنده‌ام

'Cause I give you All of Me چون همه ی خودم رو به تو میدم

And you give me all of you, oh-oh و تو همه ی خودت رو به من میدی

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

How many times do I have to tell you? دیگه چند بار باید بهت بگم

Even when you're crying, you're beautiful too حتی وقتی گریه میکنی هم زیبایی

The world is beating you down, I'm around دنیا داره تورو زمین میزنه، من

Through every mood در هر حالی کنار توام

You're my downfall, you're my muse تو سقوط منی، تو منبع الهام منی

My worst distraction, my rhythm and blues بزرگترین حواس پرتیم، ریتم و ملودی من

I can't stop singing, it's ringing من از خوندن نمیتونم دست بردارم ، زنگ میزنه

In my head for you در سرم برای تو

My head's under water, but I'm breathing fine و من خیلی گیج شدم

You're crazy and I'm out of my mind تو دیوونه ای و منم بی عقلم

'Cause All of Me چون همه ی من

Loves all of you دوست داره همه‌ی تورو

Love your curves and all your edges عاشق تمام قوس ها و گوشه هایت

All your perfect imperfections همه‌ی نقص های بی نقصت

Give your all to me همه ی خودت رو به من بده

I'll give my all to you من همه خودم رو به تو میدم

You're my end and my beginning تو پایان و آغاز منی

Even when I lose, I'm winning حتی وقتی بازنده شدم هم برنده‌ام

متن آهنگ All of Me از John Legend

'Cause I give you All of Me چون همه ی خودم رو به تو میدم

And you give me all of you, oh-oh و تو همه ی خودت رو به من میدی

Give me all of you, oh translate

Cards on the table, we're both showing hearts کارت ها روی میز است و هردومون قلب های مان را نشان میدهیم

Risking it all, though it's hard برای همه چیز ریسک میکنیم هرچند که سخت باشه'Cause All of Me چون همه ی من

Loves all of you دوست داره همه‌ی تورو

Love your curves and all your edges عاشق تمام قوس ها و گوشه هایت

All your perfect imperfections همه‌ی نقص های بی نقصت

Give your all to me همه ی خودت رو به من بده

I'll give my all to you من همه خودم رو به تو میدم

You're my end and my beginning تو پایان و آغاز منی

Even when I lose, I'm winning حتی وقتی بازنده شدم هم برنده‌ام

'Cause I give you All of Me چون همه ی خودم رو به تو میدم

And you give me all of you, oh-oh و تو همه ی خودت رو به من میدی

I give you All of Me من تمام وجودم رو بهت میدم

And you give me all of you و تو تمام وجودت رو بهم میدی، تمام ان را

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background