متن آهنگ Speak از John D. یاس Arsha Michaels

- Speak

- 487 👁Your voice is quiet translate My head is full of noise translate Your voice is quiet translate My head is full of noise translate I want to hear you Speaking translate I want to hear you Speaking translate I want to hear you Speaking translate So Speak to me in a way that I can hear translate Open up my ears so I can hear translate

Your voice is power translate My heart is made of stone translate Your voice is power translate My heart is made of stone translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
I want to hear you Speaking translate I want to hear you Speaking translate I want to hear you Speaking translate So Speak to me in a way that I can hear translate Open up my ears so I can hear translate Speak spirit, Speak translate

I am listening translate Speak spirit, Speak translate I am listening translate Speak spirit, Speak translate I am listening translate Speak spirit, Speak translate I am listening translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه