متن آهنگ Et si tu n’existais pas از Joe Dassin

👁 ٧١Et si tu n'existais pas translate

Dis-moi pourquoi j'existerais translate

Pour traîner dans un monde sans toi

Sans espoir et sans regret translate

Et si tu n'existais pas translate

J'essaierais d'inventer l'amour translate

Comme un peintre qui voit sous ses doigts translate

Naître les couleurs du jour

Et qui n'en revient pas translate

Et si tu n'existais pas translate

Dis-moi pour qui j'existerais translate

Des passantes endormies dans *** bras translate

Que je n'aimerais jamais translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Et si tu n'existais pas translate

Je ne serais qu'un point de plus translate

Dans ce monde qui vient et qui va translate

Je me sentirais perdu translate

J'aurais besoin de toi translate

Et si tu n'existais pas translate

Dis-moi comment j'existerais translate

Je pourrais faire semblant d'être moi

Mais je ne serais pas vrai translate

Et si tu n'existais pas translate

Je crois que je l'aurais trouvé

Le secret de la vie, le pourquoi translate

متن آهنگ Et si tu n’existais pas از Joe Dassin

Simplement pour te créer

Et pour te regarder translate

Et si tu n'existais pas translateDis-moi pourquoi j'existerais translate

Pour traîner dans un monde sans toi

Sans espoir et sans regret translate

Et si tu n'existais pas translate

J'essaierais d'inventer l'amour translate

Comme un peintre qui voit sous ses doigts translate

Naître les couleurs du jour

Et qui n'en revient pas translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background