متن آهنگ O^10 SASH! RMX [Maxi Version] از Jean Michel Jarre

👁 ٨٢هر روز به منِ دیروزم‌ سر میزنم

به زندگیِ تسلیم شدنم

اجازه دادم ازش فاصله بگیرم

ولی تو این دنیا،میدونی

حقیقتهایی هستند که تغییر نکردن

زمان به سرعت به جلو حرکت میکنه

هیچ اگر، اما و شایدی نیست

خاطراتی که تقریبا فراموش شدن برمیگردن

لمسِ شیطان، فراخوان مهم

هنوز برام سواله که چرا دوباره بهش اشاره کردن

هر روز ازم بپرس،حدسش بزن،تلنگر بزن،تکرارش کن اوه

هیچ چیزی نیست که تغییر کنه، پس

من دوباره محبوسش کردم، بسته

"چقدر عشق؟ چقدر شادی؟"

به تنهایی خودم رو تسکین دادم و آروم موندم

آره بهش اهمیتی نمیدم، این همشه

انتخابهای سرنوشتمه،بنابراین ما اینجاییم

جلو رو نگاه کن، راه میدرخشه

به رفتن ادامه بده

(آماده حرکت و شروع)

اون راه راه راه

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

هرجا که راهم باشه

فقط ایگو ایگو ایگو

به خودم اعتماد میکنم

نه تنها زندگی جیهوپ بلکه زندگی جانگ هوسوک از جلوی چشمهام رد میشه

حتما پر از حسرت و بدون هیچ امیدی تا زمان مرگم بوده

رقصم روح هارو تعقیب میکرد

رویام رو سرزنش میکردم ، میپرسیدم چرا زنده ام و نفس میکشم

اوه خدای من

زمان زود میگذره

هفت سال غم و اندوه بلاخره به پایان رسید

تمام مشکلات حل شدن

از مطمئن ترین بخشم به قلبم جوابها میرسه

'فقط یک امید، فقط یک روح'

'فقط یک لبخند،فقط یک تو'

جواب قطعیِ حقیقت دنیا

فقط منِ تغییرناپذیر و تک

درسته

آره بهش اهمیتی نمیدم، این همشه

انتخابهای سرنوشتمه،بنابراین ما اینجاییم

جلو رو نگاه کن، راه میدرخشه

متن آهنگ O^10 SASH! RMX [Maxi Version] از Jean Michel Jarre

به رفتن ادامه بده

(آماده حرکت و شروع)

اون راه راه راه

هرجا که راهم باشه

فقط ایگو ایگو ایگو

به خودم اعتماد میکنمراه اعتمادم

راهی که میرم

سرنوشت من شو

مرکز من شو

سخت بود

و ناراحت کننده بود

بازهم باعث شد خودم رو بشناسم

نقشه ی روح

نقشه ی همه چیز

این ایگوی منه

نقشه ی روح

نقشه ی همه چیز

این ایگوی منه

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background