متن آهنگ Ghebleye Eshgh از Javad Yassari

آلبوم: Bot

👁 ٦٧



از کوچمون به خونمون یه راه باریکیه

وقتی میخوام برم خونه ظلمت و تاریکیه

... translate

از کوچمون به خونمون یه راه باریکیه

وقتی میخوام برم خونه ظلمت و تاریکیه

... translate

در اون تاریکی شب وقتی قدم میذارم

عذاب زندگیم به یاد خود میارم

عذاب زندگیم به یاد خود میارم

نه نه نه نه نه

حالا زوده نا امید بشم من

تا دنیا دنیاست عاشقم من

رفته اما مونده خاطراتش

به خدا هرجاست عاشقم من

به خدا هرجاست عاشقم من

... translate

حالا که پرده ز اسرار دلم برداشتم

به شما راست میگم

به خدا راست میگم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

... translate

هرچی از گذشته ها و زندگی مونده برام

به شما راست میگم

به خدا راست میگم

... translate

رو به روی خونمون پنجره ای رو به خدا بود یروزی

... translate

خیلی کم وا میشد اما قبله ی عشق و صفا بود یروزی

... translate

ناگهان یروز دیدم اون پنجره با گل و خاک بسته شده

ناگهان یروز دیدم اون پنجره با گل و خاک بسته شده

بسکه اون بالا نگاه کرده چشام

مژه هام دونه دونه خسته شده

مژه هام دونه دونه خسته شده

نه نه نه نه نه

حالا زوده نا امید بشم من

تا دنیا دنیاست عاشقم من

رفته اما مونده خاطراتش

متن آهنگ Ghebleye Eshgh از Javad Yassari

به خدا هرجاست عاشقم من

به خدا هرجاست عاشقم من

... translate

حالا که پرده ز اسرار دلم برداشتم

به شما راست میگم



به خدا راست میگم

... translate

هرچی از گذشته ها و زندگی مونده برام

به شما راست میگم

به خدا راست میگم

نه نه نه نه نه

حالا زوده نا امید بشم من

تا دنیا دنیاست عاشقم من

رفته اما مونده خاطراتش

به خدا هرجاست عاشقم من

به خدا هرجاست عاشقم من

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background