تصویر آهنگ Train Wreck از James Arthur

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Train Wreck از James Arthur

آلبوم: Back from the Edge

👁 ٢٩٥٩٥
امتیاز ٩.٣ از ٤١ نظرLaying in the silence توی سکوت دراز کشیدم

Waiting for the sirens منتظر آژیر ها هستم

Signs, any signs I'm alive still نشانه،هر نشانه ای که هنوز زنده ام

I don't wanna lose it نمیخوام از دستش بدم

But I'm not getting through this اما از پسش برنمیام

Hey, should I pray هی،باید دعا کنم؟

Should I pray, yeah, to myself باید دعا کنم؟به خودم؟

To a God? To a saviour who can به یه خدا؟به ناجی که میتونه

Unbreak the broken ادم شکسته رو سخت کنه

Unsay these spoken words حرفای گفته شده رو انکار کنه

دانلود آهنگ Train Wreck از James Arthur

Find hope in the hopeless امیدی توی ناامیدی پیدا کنه

Pull me out the Train Wreck منو از این قطار خراب بکشه بیرون

Unburn the ashes خاکستر ها رو به حالت اول برگردونه

Unchain the reactions now واکنش هارو از زنجیره خارج کنید

I'm not ready to die not yet من هنوز آماده ی مردن نیستم

Pull me out the Train Wreck منو از این قطار خراب بکشه بیرون

Pull me out, pull me out منو بکش بیرون،منو بکش بیرون

Pull me out, pull me out منو بکش بیرون،منو بکش بیرون

Pull me out منو بکش بیرون

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Underneath our bad blood خون بد را از ما دور کن

We've still got a sanctum ما هنوز یه پناهگاه داریم

Home, still a home, still a home here خونه،هنوز یه خونه،هنوز یه خونه ای هست

It's not too late to build it back که خیلی برای دوباره ساختنش دیر نشده

'Cause a one in a million chance چون اگر یک در میلیون هم باشه

Is still a chance, still a chance هنوز یه شانسی هست،هنوز یه شانس هست

And I would take those odds و من این شانس رو میپذیرم

Unbreak the broken ادم شکسته رو سخت کنه

Unsay these spoken words حرفای گفته شده رو انکار کنه

Find hope in the hopeless امیدی توی ناامیدی پیدا کنه

Pull me out the Train Wreck منو از این قطار خراب بکشه بیرون

Unburn the ashes خاکستر ها رو به حالت اول برگردونه

Unchain the reactions واکنش ها را رها کن

I'm not ready to die, not yet من اماده ی مردن نیستم،نه هنوز

Pull me out the Train Wreck منو از این قطار خراب بکشه بیرون

Pull me out, pull me out منو بکش بیرون،منو بکش بیرون

Pull me out, pull me out منو بکش بیرون،منو بکش بیرون

Pull me out, pull me out منو بکش بیرون،منو بکش بیرون

متن آهنگ Train Wreck از James Arthur

You can say what you like میتونی هرچی که دوست داری بگی

Just don't say I wouldn't die for it فقط نگو من بخاطرش نمیمیرم

I'm down on my knees من روی زانو هام افتادم

And I need you to be my God و بهت نیاز دارم تا خدام باشی

Be my help, be a saviour تا کمکم باشی،ناجی باشیWho can که میتونه

Unbreak the broken ادم شکسته رو سخت کنه

Unsay these reckless words این حرفای بی پروا رو انکار کنه

Find hope in the hopeless امیدی توی ناامیدی پیدا کنه

Pull me out the Train Wreck منو از این قطار خراب بکشه بیرون

Unburn the ashes خاکستر ها رو به حالت اول برگردونه

Unchain the reactions واکنش ها را رها کن

I'm not ready to die, not yet من اماده ی مردن نیستم،نه هنوز

Pull me out the Train Wreck منو از این قطار خراب بکشه بیرون

Pull me out, pull me out منو بکش بیرون،منو بکش بیرون

Pull me out, pull me out منو بکش بیرون،منو بکش بیرون

Pull me out, pull me out منو بکش بیرون،منو بکش بیرون

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

user avatar
یه بنده خدایی :/
 
0
ببخشید داخل واژه ی ‌train wreck در وتقع معنی وضعیت بد یا کابوس رو میده نه قطار خراب .

user avatar
خاطی
 
1
عالی
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background