تصویر آهنگ Niloofar از Jalal Hemati

متن آهنگ Niloofar از Jalal Hemati

نیلوفر

👁 ٤٥ای عشق من ای زیبا نیلوفر من

در خواب نازی شبها نیلوفر من

در بستر خود تنها خفته ای تو

ترک من و دل ای مه گفته ای تو

ای دختر صحرا نیلوفر

آی نیلوفر آی نیلوفر

در خلوتم بازا نیلوفر

آی نیلوفر آی نیلوفر

حالا تو عاشقی یا من

مکن جور و جفا با من

روم در کوه و صحرا

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

بلکه بین سبزه ها

ای نوگل دیر آشنا

یابم تو را یابم تو را

حالا تو عاشقی یا من

مکن جور و جفا با من

روم در کوه و صحرا

بلکه بین سبزه ها

ای نوگل دیر آشنا

یابم تو را یابم تو را

آسمانی دلبر من

متن آهنگ Niloofar از Jalal Hemati

عشق من نیلوفر من

ای عشق من ای زیبا نیلوفر من

در خواب نازی شبها نیلوفر مندر بستر خود تنها خفته ای تو

ترک من و دل ای مه گفته ای تو

ای دختر صحرا نیلوفر

آی نیلوفر آی نیلوفر

در خلوتم بازا نیلوفر

آی نیلوفر های آی نیلوفر

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background