متن آهنگ Raftam Ke Raftam از Jahan

آلبوم: Beh Yadeh Bozorgan

👁 ٨٩از برت دامن کشان ، رفتم ای نامهربان

از من آزرده دل ، کی دگر بینی نشان

رفتم که رفتم ، رفتم که رفتم

از برت دامن کشان ، رفتم ای نامهربان

از من آزرده دل ، کی دگر بینی نشان

رفتم که رفتم ، رفتم که رفتم

از من دیوانه بگذر ، بگذر ای جانانه بگذر

هر چه بودی ، هر چه بودم ، بی خبر رفتم که رفتم

رفتم که رفتم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

شمع بزم دیگران شو ، جام دست این و آن شو

هر چه بودی ، هر چه بودم ، بی وفا رفتم که رفتم

رفتم که رفتم

بعد از این

بعد از این کن فراموشم که رفتم

دیگر از دست تو می نمی نوشم که مستم

با دل دیر آشنا ، گشتم از دامت راه

بی وفا ، بی وفا ، بی وفا رفتم که رفتم

متن آهنگ Raftam Ke Raftam از Jahan

رفتم که رفتم

بعد از این

بعد از این کن فراموشم که رفتمدیگر از دست تو می نمی نوشم که مستم

با دل دیر آشنا ، گشتم از دامت راه

بی وفا ، بی وفا ، بی وفا رفتم که رفتم

رفتم که رفتم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background