تصویر آهنگ I Remember Us از Jack Savoretti

دانلود + متن + ترجمه آهنگ I Remember Us از Jack Savoretti

👁 ٤٥١
امتیاز ٦.٠ از ١ نظرDo you remember me? منو یادت میاد؟

And how you used to look at me? و جوری که قبلا بهم نگاه میکردی؟

Things I didn′t have to say

To make you fall in love تا تورو عاشق کنم

'Cause I remember you چون من تورو یادم میاد

And how I used to look at you و جوری که بهت نگاه میکردمو

All the little games you′d play

To make me fall in love translate

دانلود آهنگ I Remember Us از Jack Savoretti

Maybe time has turned out diamonds into dust شاید زمان الماس ها رو به غبار تبدیل کرده باشه:)

Looking for a love we thought was lost دنبال عشقی که فکر می کردیم گم شده بودیم

I Remember Us من "ما"رو یادم میاد

Every single part of us تک تک قسمت هامون

That feeling that we used to know اون حسی که قبلا میدونستیم

I'm never gonna let it go من هرگز نمیزارم این بره

I'm not giving up من تسلیم نمیشم.

I′m never giving up on us

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

I tried to let you go سعی کردم بزارم که بری

But you′re the only love I've ever known

You tried to walk away تو سعی کردی دور بشی

But in the end, you′d always stay

You can't make sense of anything تو نمیتونی چیزی رو حس کنی

When you fall in love translate

We didn′t ask for much

All we ever needed was a touch تنها چیزی که همیشه نیاز داشتیم یک لمس بود

Nothing looks like everything هیچی شبیه همه چی نیست

When you fall in love translate

Maybe time has turned our diamonds into dust شاید زمان الماس های ما رو به غبار تبدیل کرده

Looking for a love we thought was lost دنبال عشقی که فکر می کردیم گم شده بودیم

I Remember Us من "ما"رو یادم میاد

Every single part of us تک تک قسمت هامون

That feeling that we used to know اون حسی که قبلا میدونستیم

I'm never gonna let it go من هرگز نمیزارم این بره

متن آهنگ I Remember Us از Jack Savoretti

I′m not giving up

I'm never giving up on us من هرگز از "ما" ناامید نمیشم

I tried to let you go سعی کردم بزارم که بری

But you're the only love I′ve ever knownBlinded by the love we used to feel کور شدیم از عشقی که قبلاً احساس می کردیم

But I know that after all translate

Our love is still so real عشق ما هنوز خیلی واقعیه

I Remember Us من "ما"رو یادم میاد

Every single part of us تک تک قسمت هامون

That feeling that we used to know اون حسی که قبلا میدونستیم

I′m never gonna let it go

I'm not giving up من تسلیم نمیشم.

I′m never giving up on us

I tried to let you go سعی کردم بزارم که بری

But you're the only love I′ve ever known

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background