متن آهنگ Ginza از J. Balvin

👁 ١٩٢Letra de ''Ginza'' translate

Infinity translate

Si necesita' reggaetón, dale

Sigue bailando, mami, no pare' translate

Acércate a mi pantalón, dale

Vamo' a pegarno' como animales translate

Si necesita reggaetón, dale

Sigue bailando, mami, no pare translate

Acércate a mi pantalón, dale

Vamo' a pegarno' como animales translate

Muévete a mi ritmo

Siente el magnetismo translate

Tu cadera *** la mía (boom)

Hacen un sismo translate

Ahora da lo mismo translate

El amor ahora es turismo translate

Diciéndole que no al que viene *** romanticismo

Si te dan ganas de bailar, pues dale translate

En esta disco todos somos iguales translate

Te ves bonita *** tu swing salvaje translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Sigue bailando que pa' eso te traje translate

Si te dan ganas de bailar, pues dale translate

En esta disco todos somos iguales translate

Te ves bonita *** tu swing salvaje translate

Sigue bailando que pa' eso te traje translate

Si necesita' reggaetón, dale

Sigue bailando, mami, no pare' translate

Acércate a mi pantalón, dale

Vamo' a pegarno' como animales translate

Si necesita reggaetón, dale

Sigue bailando, mami, no pare translate

Acércate a mi pantalón, dale

Vamo' a pegarno' como animales translate

Y yo hoy estoy aquí imaginando

Sexy baila y me deja *** las ganas translate

Y yo hoy estoy aquí imaginándolo

Sexy baila y me deja *** las ganas translate

Que bien te queda a ti esa faldita translate

Ella es señora, no es señorita

Sexy baila y me deja *** las ganas translate

متن آهنگ Ginza از J. Balvin

Como te luces cuando lo meneas translate

Cuanto quisiera hacerte el amor translate

Enséñame lo que sabes

Si necesita' reggaetón, dale

Sigue bailando, mami, no pare' translate

Acércate a mi pantalón, daleVamo' a pegarno' como animales translate

Si necesita reggaetón, dale

Sigue bailando, mami, no pare translate

Acércate a mi pantalón, dale

Vamo' a pegarno' como animales translate

One, two, three Leggo' translate

J Balvin, man, the business translate

Sky Rompiendo El Bajo translate

Mosty (Leggo') translate

Bull Nene, fame translate

Infinity (leggo' leggo' leggo') translate

Ginza (leggo' leggo' leggo') translate

C'mon (leggo' leggo' leggo') translate

Reggae-Reggaeton translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background