تصویر آهنگ Ay vamos (remix) از J Balvin Nicky Jam French Montana

متن آهنگ Ay vamos (remix) از J Balvin Nicky Jam French Montana

👁 ١٢٧Letra de "Ay Vamos (F7)" ft. Nicky Jam & French Montana translate

(This is the remix) translate

Cuando no la llamo translate

Siempre me hace reclamos translate

Discutimos, peleamos translate

Pero llego a casa en la noche translate

La *** y arreglamos translate

Aaah, aaah translate

Peleamos, nos arreglamos translate

Nos mantenemos en esa pero nos amamos translate

Ay vamos translate

Aaah, aaah translate

Qué pena me daría

No tenerte en mi vida, vida mía, mami

Aaah, aaah translate

Peleamos, nos arreglamos translate

Nos mantenemos en esa pero nos amamos translate

Ay vamos translate

Aaah, aaah translate

Qué pena me daría

No tenerte en mi vida, vida mía

Ay vamos translate

Yo te juro ma' translate

A esa mujer no la conozco na translate

Tu siempre viendo cosas donde no estan translate

Te vienen *** el chisme y te molestan translate

Yo no me porto mal translate

Y tu me gritas y yo no entiendo el por qué

Solo soy tuyo no te equivoques translate

Y lo que tu piensas que estoy jugando translate

Esto se puso feo, se esta calentando translate

Y por la noche na na na translate

Al otro dia na na na translate

En la tarde arreglamos translate

Y en la cama nos matamos translate

Pero algo siempre pasa translate

Y de nuevo nos peleamos translate

Y por la noche na na na translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Al otro dia na na na translate

Así de fuerte nos amamos

Par de años así llevamos

Dicen que estamos locos translate

Porque nunca nos dejamos translate

Y ahi vamos translate

Aaah, aaah translate

Peleamos, nos arreglamos translate

Nos mantenemos en esa pero nos amamos translate

Ay vamos translate

Aaah, aaah translate

Qué pena me daría

No tenerte en mi vida, vida mía, mami

Montana haaaa translate

I don’t want her if nobody want her

Argue all night, then we *** all morning translate

Blame it on the liquor, then we smoking marijuana translate

Skating all winter, catching tans all summer translate

Met at La Marina shawty had me fiending, mixing that Barack with Ciroc had me leaning translate

If it's going down, shawty down to hold the nine translate

Way shawty bounce it up and down never seen it (never seen it) translate

Fuck who don't like it, living in Colombia and flew it back private translate

Me got a spiff, talking to the pilot translate

Shutting down your city and I don't care who like it translate

(Ooooahhh) translate

We dont care who like it translate

(Ooowwahhh) translate

We dont care who like it translate

Nena, nena, tranquilícese

Que en la calle a nadie besé

Yo solo tengo ojos pa' usted translate

Relájate, despreocúpate

Nena, nena, tranquilícese

Que en la calle a nadie besé

Yo solo tengo ojos pa' usted translate

Relájate, despreocúpate

Que ahí vamos

Aaah, aaah translate

متن آهنگ Ay vamos (remix) از J Balvin Nicky Jam French Montana

Peleamos, nos arreglamos translate

Nos mantenemos en esa pero nos amamos translate

Ay vamos translate

Aaah, aaah translate

Qué pena me daría

No tenerte en mi vida, vida mía, mami

Ay vamos translate

Y por la noche na na na translate

Al otro dia na na na translate

En la tarde arreglamos translate

Y en la cama nos matamos translate

Pero algo siempre pasa translateY de nuevo nos peleamos translate

Y por la noche na na na translate

Al otro dia na na na translate

Así de fuerte nos amamos

Par de años así llevamos

Dicen que estamos locos translate

Porque nunca nos dejamos translate

Y ahi vamos translate

(Nena, nena, tranquilícese)

J Balvin "The Business men" translate

(Que en la calle a nadie besé)

N.I.C.K translate

Nicky Nicky Nicky Jam translate

(Nena, nena, tranquilícese)

Montana translate

This is the Remix translate

(Que en la calle a nadie besé)

Sky Rompiendo El Bajo translate

(Nena, nena, tranquilícese)

Mosty, Bull Nene translate

(Que en la calle a nadie besé)

La Industria Inc translate

Infinity Music, let’s go

¿Estamos rompiendo o no estamos rompiendo muchachos?

Saga White Black translate

Ok, The Business translate

1, 2, 3 translate

Let’s go!

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background