تصویر آهنگ Good Things Come to Those Who Wait از Isak Danielson

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Good Things Come to Those Who Wait از Isak Danielson

👁 ١٧١٣
امتیاز ٩.٠ از ٤ نظرI walked a million miles to find a God میلیون ها مایل راه رفتم تا خدایی رو پیدا کنم

I heard she opens up the sky and stars above شنیدم اون اسمان رو باز میکنه و ستاره های بالاش رو

The road has many obstacles to meet جاده یه عالمه مانع برای دیدن داره

I cross the ocean, mountains and the empty streets از اقیانوس،کوه ها و خیابان های خالی رد شدم

I stopped along the way, but I always carried on در امتداد راه ایستادم ولی همیشه ادامه دادم

There was nothing in the world that could stop me هیچی داخل دنیا نبود که بتونه جلوم رو بگیره

I want the fire in their eyes من آتش درون چشمانشون رو میخوام

دانلود آهنگ Good Things Come to Those Who Wait از Isak Danielson

I want applause that never dies من تشویقی که هیچ وقت نمیمیره رو میخوام

The moment when I feel alive لحظه ای که احساس زنده بودن کردم

Is when the lights are burning bright زمانی است که چراغ ها روشن می شوند

I want to move you ′till you cry

There's only me inside your mind فقط من داخل ذهنتم

I remember if she′s here

What she would say, "Good Things Come to Those Who Wait" میگفت:چیزای خوب برای کسایی که صبر میکنن پیش میان

Many years have passed and I'm still here سال های زیادی گذشته و من هنوز اینجام

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

And the end of this endeavour is nowhere near و پایان این کوشش جایی نزدیک نیست

The power that she has is still so strong قدرتی که اون داره هنوز خیلی پر زوره

Will she ever let me in and take me home? اون هیچ وقت اجازه خواهد داد بیام داخل و ببرم خونه؟

I stop along the way, but I always carry on در امتداد راه می ایستم ولی همیشه ادامه میدهم

There is nothing in the world that could stop me هیچ چیزی تو جهان نیست که بتونه جلومو بگیره

I want the fire in their eyes من آتش درون چشمانشون رو میخوام

I want applause that never dies من تشویقی که هیچ وقت نمیمیره رو میخوام

The moment when I feel alive لحظه ای که احساس زنده بودن کردم

Is when the lights are burning bright زمانی است که چراغ ها روشن می شوند

I want to move you 'till you cry میخوام تکونت بدم تا وقتی گریه کنی

There′s only me inside your mind

I remember if she′s here

What she would say, "Good Things Come to Those Who Wait..." translate

Out harder days never lose their faith روزهای سخت ترمون هیچ وقت ایمانشونو از دست نمیدن

متن آهنگ Good Things Come to Those Who Wait از Isak Danielson

Keep holding on صبر کردنو ادامه بده

Even when tides are strong حتی وقتی جزر و مد قویه

Don't go without a fight بدون جنگ ترک نکن

You can′t leave it all behind

It's all or nothing همه چی یا هیچی

And I will follow her و من خواهم دنبالش کردI want the fire in their eyes من آتش درون چشمانشون رو میخوام

I want applause that never dies من تشویقی که هیچ وقت نمیمیره رو میخوام

The moment when I feel alive لحظه ای که احساس زنده بودن کردم

Is when the lights are burning bright زمانی است که چراغ ها روشن می شوند

I want to move you ′till you cry

There's only me inside your mind فقط من داخل ذهنتم

I remember if she′s here

What she would say, "Good Things Come to Those Who Wait" میگفت:چیزای خوب برای کسایی که صبر میکنن پیش میان

"Good Things Come to Those Who Wait" translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background