تصویر آهنگ Alefbaye Yar از Iraj

دانلود + متن آهنگ Alefbaye Yar از Iraj

آلبوم: Ganje Gharoon

👁 ٢٩٠٥
امتیاز ٨.٧ از ٦ نظرالف میگم ابروت کمونه ای کمون ابروی من

ب میگم بالات بلنده ای گل خوشبوی من

ت تو را میخوام عزیزم تا برام تاتی کنی

ث ثواب گر لباتو با لبام قاطی کنی

دانلود آهنگ Alefbaye Yar از Iraj

جیم جوابم را ندادی

چ چرا

ح حامی خواتم خودم میخوام تو را

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

دال دلم پیش دلت باشد گرو

ذال ذلیلت گشتم از پیشم نرو

دال و ذال و ر – روسری قشنگ داری

ز – ز – ز – ز حال من خبر داری

سین میخوام بگم سمن بری سمن بری

شین میخوام بگم شیرین لبی و شکری

صاد و ضاد و طین و ظین و عین و غین و ف و قاف و کاف و گاف و لام و میم

متن آهنگ Alefbaye Yar از Iraj

لم بده برام رو صندلی ، رو صندلی

نون نیگات کنم چرا که خیلی خوشگلیی یواش بیا بخون برام الف ب رو

دیدی که برات الف رو خوندم تا ی رو

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background