متن و ترجمه آهنگ Chop Chop Slide از Insane Clown Posse

- 4051 👁
متن و ترجمه آهنگ Chop Chop Slide از Insane Clown Posse امتیاز 4.9 از 7 نظر متن و ترجمه آهنگ Chop Chop Slide از Insane Clown PosseUh Oh! اوه اوه And here We Go! و شروع کنیم Yeah! اره! That's Mike E. Clark اون مایک ای کلارکه And we're the Insane Clown Posse و ما همون دلقک دیوانه ایم And this here و این اینجاست Is the Chop Chop Slide آیا اسلایدی خرد کردنه؟ (chop خرد کردن) If you heard something similar to this اگر چیزی شبیه به این شنیدی Fuck that cause we the shit لعنت بهش که ما بدبختیم Juggalos what's our signal? جاگالوس سیگنالمون چیه؟ Whoop whoop! ووپ ووپ! That's right! این درسته! Now what we're gonna do is clap four times quickly and bust the signal حالا کاری که میخوایم بکنیم اینه که چهار بار سریع دست بزنیم و سیگنال رو قطع کنیم (clap-clap-clap-clap) Whoop whoop! (صدای دست زدن) ووپ ووپ! (clap-clap-clap-clap) Whoop whoop! (صدای دست زدن) ووپ ووپ! Yeah! Not bad, Not bad آره،بد نیست،بد نیست But let's do it again, some of ya'll were a little slow on that clappin' ولی بیا دوباره انجامش بدیم، بعضی از شماها یکم کند بودید Let's try it again, here we go now! بیا دوباره آن را امتحان کنیم حالا ما اینجا هستیم (clap-clap-clap-clap) Whoop whoop! (صدای دست زدن) ووپ ووپ! (clap-clap-clap-clap) Whoop whoop! (صدای دست زدن) ووپ ووپ! Not bad, Not bad بد نیست بد نیست But some of ya'll just need to loosen up, just loosen up ولی بعضی از شماها فقط نیاز دارید که گوش کنید، فقط گوش کنید I know everybody has they own little dance they like to do their own little personal "get-jiggy" move میدونم همه رقص کوچیک خودشونو دارن، اونا دوست دارن حرکت شخصی خودشون «گت-جیگی» رو انجام بدن We're gonna bust it ما برای تموم کردنش میریم Right now get loose ya'll همین الان شماها رو از دست میدیم Get get get get loose translate Get get get get loose translate Get get get get loose translate Come and break it do-o-o-o-o-own بیا و بکشونش پایین Looking good, Juggalos خوب به نظر میاد، جاگالوس But some of ya'll still got rigor mortis translate We need to loosened on up translate We're gonna get jiggy in your own kinda way come on translate Get get get get loose translate Get get get get loose translate Get get get get loose translate Come and break it do-o-o-o-o-own بیا و بکشونش پایین Ooooh yeah! translate But you know اما تو می دونی It wouldn't be a Juggalo party translate If somebody didn't get shot translate Now right about now, I want you to picture you've got two nine milimeters translate One in each hand, and here is what you gonna do Juggalos translate You gonna take those guns right? translate Put em in the air and translate BUST! BUST! BUST! BUST! translate Put em in the air and translate BUST! BUST! BUST! BUST! translate HA HA OH YEA! translate Now right about now translate Your neck is red translate That's right, we all got a redneck translate And we sipping at moonshine right about now translate Everybody is a red neck and we're all do-si-doeing spinning around translate Here we go! translate Round and round and round we go and translate Rround and around we go translate Round and round and round we go and translate Rround and around we go translate Now shoot that redneck translate BUST! BUST! BUST! BUST! translate Ok translate Now clap four times and bust the signal translate (clap-clap-clap-clap) Whoop whoop! (صدای دست زدن) ووپ ووپ! (clap-clap-clap-clap) Whoop whoop! (صدای دست زدن) ووپ ووپ! Again translate (clap-clap-clap-clap) Whoop whoop! (صدای دست زدن) ووپ ووپ! (clap-clap-clap-clap) Whoop whoop! (صدای دست زدن) ووپ ووپ! Aight ya'll B-Boy stands cross your arms, fold your arms translate Cause we the shit translate We the shit ما پی پی ایم We the shit ما پی پی ایم What are we? ما چی هستیم؟ We the shit ما پی پی ایم We the shit ما پی پی ایم We the shit ما پی پی ایم Cross your arms translate

We the shit ما پی پی ایم We the shit ما پی پی ایم We the shit ما پی پی ایم What are we? ما چی هستیم؟ We the shit ما پی پی ایم We the shit ما پی پی ایم We the shit ما پی پی ایم That's right translate We the shit ما پی پی ایم But we ain't too cool to get loose translate HELL NO! translate Juggalos do your thing! translate Get get get get loose translate Get get get get loose translate Get get get get loose translate Come and break it do-o-o-o-o-own بیا و بکشونش پایین Now pull your hatchets out Juggalos translate Pull your hatchets and put em in the air translate Cause is time for somebody to die in this bitch translate Come on! زودباش CHOP! CHOP! CHOP! CHOP! translate SWING! SWING! SWING! SWING! translate CHOP! CHOP! CHOP! CHOP! translate SWING! SWING! SWING! SWING! translate And then shoot that bitch! و بعدش سر اون هرزه داد کشید BUST! BUST! BUST! BUST! translate Uh Oh! اوه اوه Send in the rednecks translate All of em, spinning round and round translate Round and round and round we go and translate Round and around we go translate Round and round and round we go and translate Round and around we go translate NOW MURDER! translate Alright! Pull your hatchets out! translate CHOP! CHOP! CHOP! CHOP! translate SWING! SWING! SWING! SWING! translate (NOW MURDER!) translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
CHOP! CHOP! CHOP! CHOP! translate SWING! SWING! SWING! SWING! translate Uh oh! Here come the po-po translate Too much murder translate And when they get here they gonna find out that we the shit translate Come on! زودباش Cause we the shit translate We the shit ما پی پی ایم We the shit ما پی پی ایم What are we? ما چی هستیم؟ We the shit ما پی پی ایم We the shit ما پی پی ایم We the shit ما پی پی ایم Cross your arms translate We the shit ما پی پی ایم We the shit ما پی پی ایم We the shit ما پی پی ایم What are we? ما چی هستیم؟ We the shit ما پی پی ایم We the shit ما پی پی ایم We the shit ما پی پی ایم Yeah! اره! And you know Juggalos ain't never afraid to cuss و تو میدونی قاضیا هیچوقت از متهم ها نمیترسند Open the windows and let it out پنجره رو باز کن و رهاش کن Come on! Here we go! زود باش! شروع کنیم! FUCK لعنتی SHIT لعنتی PUSSY وا.ژن ASS با.سن MOTHERFUCKING مادر خر.اب DAMN لعنتی BITCH هر.زه BITCH هر.زه DAMN لعنتی MOTHERFUCKING مادر خر.اب ASS با.سن PUSSY وا.ژن SHIT لعنتی FUCK لعنتی Yeah! اره! But the only thing was some of ya'll sounded a little scared to cuss, so let's do it again twice as loud, and be proud! translate FUCK لعنتی SHIT لعنتی PUSSY وا.ژن ASS با.سن MOTHERFUCKING مادر خر.اب DAMN لعنتی BITCH هر.زه BITCH هر.زه DAMN لعنتی MOTHERFUCKING مادر خر.اب ASS با.سن PUSSY وا.ژن SHIT لعنتی FUCK لعنتی Alright fam, that's what we are, family up in here tonight translate Everybody look at the person next to you translate In front of you behind you give them a dap translate What up! translate Sup! translate What up! translate Hey! هی

What up! translate Sup! translate What up! translate Hey! هی What up! translate Sup! translate What up! translate Hey! هی What up! translate Sup! translate Now bust your shit! translate Get get get get loose translate Get get get get loose translate Get get get get loose translate Oops! You missed somebody! translate What up! translate Sup! translate What up! translate Hey! هی What up! translate Sup! translate What up! translate Hey! هی What up! translate Sup! translate What up! translate Hey! هی What up! translate Sup! translate Some one got away! translate CHOP! CHOP! CHOP! CHOP! translate SWING! SWING! SWING! SWING! translate CHOP! CHOP! CHOP! CHOP! translate SWING! SWING! SWING! SWING! translate Pull out your guns! (bang bang bang bang) translate Alright translate Juggalos translate Let me hear that filthy mouth! translate FUCK لعنتی SHIT لعنتی PUSSY وا.ژن ASS با.سن MOTHERFUCKING مادر خر.اب DAMN لعنتی BITCH هر.زه HA HA HA HA! ها ها ها ها! Yeah! اره! There it is, the chop-chop slide! همینه که هست، اسلایدی خورد کردن! Also known as the Juggalo step translate And always remember... و همیشه یادت باشه.. WHAT ALBUM IS THIS ON? این توی چه البومیه؟ BANG! POW! BOOM! بنگ! بو! بوم! download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه