تصویر آهنگ Yalla از Inna

دانلود + متن آهنگ Yalla از Inna

یلا

👁 ٦١٧
امتیاز ١٠.٠ از ١ نظر



Come on ladies get ready translate

The music is playing translate

One more time let's go crazy translate

Tonight, tonight, tonight I'm gonna take you so high translate

Can you hear my heart beating for you? translate

Dream wide awake, boy, make it true translate

Can you hear my heart beating for you? translate

دانلود آهنگ Yalla از Inna

Come on, come on, come on, come on, come on translate

يلا حبي يلا، مش حلو تجرحني بهواك

یالغالی انت و کل عمری ارید اکون معك

يلا حبي يلا، مش حلو تجرحني بهواك

یالغالی انت و کل عمری ارید اکون معك

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Play it with no, my baby translate

Me and you, let's get faded translate

Take a chance if you're ready translate

Tonight, tonight, tonight I'm gonna take you so high translate

Can you hear my heart beating for you? translate

Dream wide awake, boy, make it true translate

Can you hear my heart beating for you? translate

Come on, come on, come on, come on, come on translate

يلا حبي يلا، مش حلو تجرحني بهواك

یالغالی انت و کل عمری ارید اکون معك

يلا حبي يلا، مش حلو تجرحني بهواك

یالغالی انت و کل عمری ارید اکون معك

متن آهنگ Yalla از Inna

يلا، يلا

(مش حلو تجرحني بهواك)

يلا، يلا

(تملى معاك)



Can you hear my heart beating for you? translate

Dream wide awake, boy, make it true translate

Can you hear my heart beating for you? translate

Come on, come on, come on, come on, come on translate

يلا حبي يلا، مش حلو تجرحني بهواك

یالغالی انت و کل عمری ارید اکون معك

يلا حبي يلا، مش حلو تجرحني بهواك

یالغالی انت و کل عمری ارید اکون معك

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background