تصویر آهنگ Say It With Your Body از Inna

دانلود + متن آهنگ Say It With Your Body از Inna

آلبوم: Nirvana

👁 ٨٠٦
امتیاز ٧.٠ از ٢ نظرYou, you don't have to move your lips translate

Baby you, Say It With Your Body translate

We, we don't have to talk all that translate

And I knew the second that I saw you translate

Never felt like this before translate

They don't make like you no more translate

دانلود آهنگ Say It With Your Body از Inna

Come alive like an animal translate

Uuuh uuuuh translate

Do-do-do-do don't talk, say it with you body translate

Do-do-do-do don't talk, say it with you body translate

Do-do-do-do don't talk, say it with you body translate

Do-do-do-do don't talk, shut up, say it with you body translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

You tell me that I'm all you want translate

That you knew the second when you saw me translate

You, you make me move my hips like you do translate

I want you to control me translate

Never felt like this before translate

They don't make like you no more translate

Come alive like an animal translate

Uuuh uuuuh translate

Do-do-do-do don't talk, say it with you body translate

Do-do-do-do don't talk, say it with you body translate

Do-do-do-do don't talk, say it with you body translate

متن آهنگ Say It With Your Body از Inna

Do-do-do-do don't talk, shut up, say it with you body translate

Say it with you body translate

Say it with you body translateDo-do-do-do don't talk, say it with you body translate

Do-do-do-do don't talk, say it with you body translate

Do-do-do-do don't talk, say it with you body translate

Do-do-do-do don't talk, say it with you body translate

Do-do-do-do don't talk, say it with you body translate

Do-do-do-do don't talk, shut up, say it with you body translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background