تصویر آهنگ Love از Inna

دانلود + متن آهنگ Love از Inna

آلبوم: Hot

👁 ٧٠٨



Come back and set me free translate

Now from infinity translate

Love is a mistery translate

Distance is killing me translate

Come back I need you now translate

You are the Love I found translate

I feel above the ground translate

You take me round and round translate

Am I dreaming? translate

دانلود آهنگ Love از Inna

What I feel tonight about you and I. translate

Am I dreaming? translate

I can feel your Love when I hold you tight. translate

I just wanna Love you translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

And you're the one translate

I need you. translate

And I just wanna give all my Love I have. translate

With my lips I'm feeling translate

And then I say I mean it translate

Cause you're the only one that I feel tonight. translate

Come back and set me free translate

Now from infinity translate

Love is a mistery translate

Distance is killïng me

Come back I need you now translate

You are the Love I found translate

I feel above the ground translate

You take me round and round translate

You take me round and round translate

You take me round and round translate

Come back and set me free translate

متن آهنگ Love از Inna

Now from infinity translate

Love is a mistery translate

Distance is killing me translate

Come back I need you now translate

You are the Love I found translate



I feel above the ground translate

You take me round and round translate

Come back and set me free translate

Now from infinity translate

Love is a mistery translate

Distance is killing me translate

Come back I need you now translate

You are the Love I found translate

I feel above the ground translate

You take me round and round translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background