تصویر آهنگ Left Right از Inna

متن و ترجمه آهنگ Left Right از Inna

آلبوم: Hot

👁 ٧٥٢
امتیاز ٨.٠ از ١ نظرCan you hear me? میتونی صدامو بشنوی؟

Call my name twice دوباره اسممو صدا بزن

Can you feel me? میتونی منو حس کنی؟

I treat you so nice translate

When you`re up here translate

I feel it`s getting cold translate

Come around me translate

And you will see my world translate

Move with me to the left translate

And then move with, move with translate

Move with me to the right translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Move with me to the left translate

And then move with, move with translate

Move with me to the right translate

Just dance … x4

So sexy translate

Move with me to the left translate

And then move with, move with translate

Move with me to the right translate

Move with me to the left translate

And then move with, move with translate

Move with me to the right translate

متن آهنگ Left Right از Inna

Just dance … x4

So sexy translate

Move with me to the left translateAnd then move with, move with translate

Move with me to the right translate

Move with me to the left translate

And then move with, move with translate

Move with me to the rïght

Just dance … x8

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background