تصویر آهنگ In Your Eyes از Inna

متن و ترجمه آهنگ In Your Eyes از Inna

آلبوم: Party Never Ends

👁 ١٦٨٧
امتیاز ٦.٠ از ٢ نظرI want your body من به بدنت نیاز دارم

Won't live without it translate

so turn up the party translate

I'm feeling naughty translate

Stay close to me translate

I'll be all that you need translate

Don't deny what you want, baby. translate

I want your body من به بدنت نیاز دارم

All I desire you translate

relight the fire translate

just come with me, come with me translate

Just gonna let it go tonight translate

all I want is you translate

Thousand shades of blue translate

Dancing In Your Eyes. translate

I'm just gonna let it go tonigh translate

I just wanna be translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

hold you close to me translate

Dancing In Your Eyes translate

I want your body من به بدنت نیاز دارم

dinguiringuirindinguiringuirin! translate

I want your body من به بدنت نیاز دارم

dinguiringuirindinguiringuirin! translate

I want your body من به بدنت نیاز دارم

It's getting hotter translate

the beat is louder translate

I know you want me translate

and I want your body translate

Stay close to me translate

I'll be all that you need translate

Don't deny what you want baby. translate

I want your body من به بدنت نیاز دارم

All I desire translate

you relight the fire translate

متن آهنگ In Your Eyes از Inna

just come with me, come with me translate

Just gonna let it go tonight translate

all I want is you translate

Thousand shades of blue translate

Dancing In Your Eyes. translateI'm just gonna let it go tonight translate

I just wanna be hold you close to me translate

Dancing In Your Eyes translate

I want your body من به بدنت نیاز دارم

dinguiringuirindinguiringuirin! translate

I want your body من به بدنت نیاز دارم

dinguiringuirindinguiringuirin! translate

I want your body من به بدنت نیاز دارم

dinguiringuirindinguiringuirin! translate

I want your body من به بدنت نیاز دارم

dinguiringuirindinguiringuirin! translate

I want your body من به بدنت نیاز دارم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background