تصویر آهنگ Hot از Inna

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Hot از Inna

آلبوم: Hot

👁 ٥٣٤٦
امتیاز ١٠.٠ از ٢ نظرFly like you do it مثل خودت پرواز کن(جوری که دوست داری)

Like you're high مثل اینکه تو بالا هستی

Like you do it مثل خودت این کاو انجام بده

Like you fly مثل وقتی که پروز میکنی

let me do it بذار من انجامش بدم

Like a woman مثل یک زن

Fly like you do it مثل خودت پرواز کن(جوری که دوست داری)

Like you're high مثل اینکه تو بالا هستی

Like you do it مثل خودت این کاو انجام بده

Like you try مثل اینکه تلاش میکنی

let me do it بذار من انجامش بدم

Like a woman مثل یک زن

GO! برو!

You belong to me... تو به من تعلق داری...

I belong to you... من مال تو هستم...

Fire from my heart. آتش از قلب من

Burning just for you. فقط برای تو میسوزه

دانلود آهنگ Hot از Inna

When you're far away وقتی دوری

I'm in love with you عاشق تو هستم

Feeling that so high احساسش خیلی خاصه

What can I do. چیکار میتونم بکنم

You belong to me... تو به من تعلق داری...

I belong to you... من مال تو هستم...

Fire from my heart. آتش از قلب من

Burning just for you. فقط برای تو میسوزه

When you're far away وقتی دوری

I'm in love with you عاشق تو هستم

Feeling that so high احساسش خیلی خاصه

What can I do. چیکار میتونم بکنم

What can I do. چیکار میتونم بکنم

Fly like you do it مثل خودت پرواز کن(جوری که دوست داری)

Like you're high مثل اینکه تو بالا هستی

Like you do it مثل خودت این کاو انجام بده

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Like you fly مثل وقتی که پروز میکنی

let me do it بذار من انجامش بدم

Like a woman مثل یک زن

Fly like you do it مثل خودت پرواز کن(جوری که دوست داری)

Like you're high مثل اینکه تو بالا هستی

Like you do it مثل خودت این کاو انجام بده

Like you try مثل اینکه تلاش میکنی

let me do it بذار من انجامش بدم

Like a woman مثل یک زن

Aaaaah Ahhhh translate

Aaaaah Aaaahhhh translate

La la la la la la لا لا لا لا لا لا

Na na na na na na نه نه نه نه نه

La la la la la la لا لا لا لا لا لا

La la la la la la لا لا لا لا لا لا

Na na na na na na نه نه نه نه نه

La la la la la la لا لا لا لا لا لا

Go! برو!

La la la la la la لا لا لا لا لا لا

Na na na na na na نه نه نه نه نه

La la la la la la لا لا لا لا لا لا

La la la la la la لا لا لا لا لا لا

Na na na na na na نه نه نه نه نه

La la la la la la لا لا لا لا لا لا

Fly like you do it مثل خودت پرواز کن(جوری که دوست داری)

Like you're high مثل اینکه تو بالا هستی

Like you do it مثل خودت این کاو انجام بده

Like you fly مثل وقتی که پروز میکنی

let me do it بذار من انجامش بدم

Like a woman مثل یک زن

Fly like you do it مثل خودت پرواز کن(جوری که دوست داری)

Like you're high مثل اینکه تو بالا هستی

Like you do it مثل خودت این کاو انجام بده

Like you try مثل اینکه تلاش میکنی

متن آهنگ Hot از Inna

let me do it بذار من انجامش بدم

Like a woman مثل یک زن

La la la la la la لا لا لا لا لا لا

La la la la la la لا لا لا لا لا لا

La la la la la la لا لا لا لا لا لا

La la la la la la لا لا لا لا لا لا

Na na na na na na نه نه نه نه نه

La la la la la la لا لا لا لا لا لا

Fly like you do it مثل خودت پرواز کن(جوری که دوست داری)

Like you're high مثل اینکه تو بالا هستیLike you do it مثل خودت این کاو انجام بده

Like you fly مثل وقتی که پروز میکنی

let me do it بذار من انجامش بدم

Like a woman مثل یک زن

Fly like you do it مثل خودت پرواز کن(جوری که دوست داری)

Like you're high مثل اینکه تو بالا هستی

Like you do it مثل خودت این کاو انجام بده

Like you try مثل اینکه تلاش میکنی

let me do it بذار من انجامش بدم

Like a woman مثل یک زن

Fly like you do it مثل خودت پرواز کن(جوری که دوست داری)

Like you're high مثل اینکه تو بالا هستی

Like you do it مثل خودت این کاو انجام بده

Like you fly مثل وقتی که پروز میکنی

let me do it بذار من انجامش بدم

Like a woman مثل یک زن

Fly like you do it مثل خودت پرواز کن(جوری که دوست داری)

Like you're high مثل اینکه تو بالا هستی

Like you do it مثل خودت این کاو انجام بده

Like you try مثل اینکه تلاش میکنی

let me do it بذار من انجامش بدم

Like a woman مثل یک زن

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background