تصویر آهنگ Hands Up از Inna

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Hands Up از Inna

آلبوم: Nirvana

👁 ١٣٧٠
امتیاز ١٠.٠ از ٢ نظرWhat we do we never tell چیو ما انجام میدیم ما هیچ کقت حرف نمیزنیم

My body is going crazy, wild thing بدنم دیوانه می شود، چیز وحشی

Riding like a carousel سواری مثل چرخ و فلک

I let your body see it with a bang bang من به بدنت اجازه دادم آن را با صدای بنگ بنگ ببیند

Step by step, I got you breaking گام به گام، من تو را شکستم

Walls up high but Imma pull them down translate

Take that heart and make it vacant, baby translate

Gotta surrender yourself to the bounce translate

Hands Up ready for the boom translate

Never mind the rocket launcher talking about the tune translate

دانلود آهنگ Hands Up از Inna

You can hear us coming with the zoom translate

Listen to the boom boom, we are breaking through translate

Hands Up ready for the boom translate

Never mind the rocket launcher talking about the tune translate

You can hear us coming with the zoom translate

Listen to the boom boom, we are breaking through translate

(Hands Up ready for the boom translate

Hands Up re... translate

Hands Up ready for the boom translate

Hands Up re. Hands Up) translate

I know the places where you hide translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

No matter where you go, boy, you'll be mine translate

Cause I believe in you and I translate

I let your body see with the bang bang translate

Step by step, I got you breaking گام به گام، من تو را شکستم

Walls up high but Imma pull them down translate

Take that heart and make it vacant, baby translate

Gotta surrender yourself to the bounce translate

Hands Up ready for the boom translate

Never mind the rocket launcher talking about the tune translate

You can hear us coming with the zoom translate

Listen to the boom boom, we are breaking through translate

Hands Up ready for the boom translate

Never mind the rocket launcher talking about the tune translate

You can hear us coming with the zoom translate

Listen to the boom boom, we are breaking through translate

(Hands Up ready for the boom translate

Hands Up re... translate

Hands Up ready for the boom translate

Hands Up re. Hands Up) translate

No, we don't settle translate

We're raising the level up higher translate

متن آهنگ Hands Up از Inna

No it ain't over translate

We giving it all to the fire translate

Step by step, I got you breaking گام به گام، من تو را شکستم

Walls up high but Imma pull them down translate

Take that heart and make it vacant, baby translate

Gotta surrender yourself to the bounce translateHands Up ready for the boom translate

Never mind the rocket launcher talking about the tune translate

You can hear us coming with the zoom translate

Listen to the boom boom, we are breaking through translate

Hands Up ready for the boom translate

Never mind the rocket launcher talking about the tune translate

You can hear us coming with the zoom translate

Listen to the boom boom, we are breaking through translate

(Hands Up ready for the boom translate

Hands Up re... translate

Hands Up ready for the boom translate

Hands Up re. translate

Hands Up) translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background