متن آهنگ Famous از Inna

مشهور - Party Never Ends

- 1 👁Everybody in the club is Famous translate No matter who you are translate Just celebrate it translate So turn it up and keep it going translate On and on 'cause we are one translate Beautiful, proud, get loud, the music's right translate Get on the floor, some more translate Feel the love inside translate 'Cause for tonight, tonight translate We're all the same translate Just do it like nobody's watching you translate Don't stop believing, tonight we are one translate If you get in the moment, you've already won translate Don't stop believing translate Tonight we are one translate If you looking for a ami translate You, you, you just found one translate Oh whoa translate Everybody in the club is Famous translate No matter who you are, just celebrate it translate So turn it up and keep it going translate On and on 'cause we are one translate Oh whoa translate

Everybody in the club is Famous translate No matter who you are translate Just celebrate it translate So turn it up and keep it going translate On and on 'cause we are one translate Oh whoa, oh whoa oh, oh translate Oh whoa, oh whoa oh, oh translate Oh whoa, oh whoa oh, oh translate Oh whoa, oh whoa oh, oh translate Don't stop it now, get down translate Have another round translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
Reach for the lights translate And have the time of your life translate Cause for tonight, tonight translate We're all the same translate Just do it like nobody's watching you translate Don't stop believing, tonight we are one translate If you get in the moment translate You've already won translate Don't stop believing, tonight we are one translate If you looking for a ami translate You, you, you just found one translate Oh whoa translate Everybody in the club is Famous translate No matter who you are, just celebrate it translate So turn it up and keep it going translate On and on 'cause we are one translate Oh whoa translate

Everybody in the club is Famous translate No matter who you are, just celebrate it translate So turn it up and keep it going translate On and on 'cause we are one translate Everybody in the club is Famous translate No matter who you are, just celebrate it translate So turn it up and keep it going translate On and on 'cause we are one translate Oh whoa translate Everybody in the club is Famous translate No matter who you are, just celebrate it translate So turn it up and keep it going translate On and on 'cause we are one translate Oh whoa, oh whoa oh, oh translate Oh whoa, oh whoa oh, oh translate Oh whoa, oh whoa oh, oh translate Oh whoa, oh whoa oh, oh. translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه