متن آهنگ Energy از Inna

- Party Never Ends

- 491 👁Live forever, be forever translate We live only for tonight translate We are Energy when wish shine and la la la light translate In your heaven, is my heaven we go higher in the sky translate We are Energy when wish shine and la la la la la light translate Dome let me hold you closer translate I want a feel your skin, feel you pull me in translate I'll be your tiny dancer translate Your hands up pull my way, sin we face to face translate Finally found translate My heart is a tramp translate I move to the south translate Estubikum one night translate I finally found translate The hero of the night translate

We come aliiiive translate Live forever, be forever translate We live only for tonight translate We are Energy when wish shine and la la la light translate In your heaven, is my heaven we go higher in the sky translate We are Energy when wish shine and la la la la la light translate Dome tell me all your secrets translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
Your love a sin your lies, look me in the eyes translate Reach from me true the darkness translate I'll catch you if fall we can conforous translate Finally found translate My heart is a tramp translate I move to the south translate Estubikum one night translate I finally found translate The hero of the night translate We come aliiiive translate Live forever, be forever translate

We live only for tonight translate We are Energy when wish shine and la la la light translate In your heaven, is my heaven we go higher in the sky translate We are Energy when wish shine and la la la la la light translate Live forever, be forever translate We live only for tonight translate We are Energy when wish shine and la la la light translate In your heaven, is my heaven we go higher in the sky translate We are Energy when wish shine and la la la la la light translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه