تصویر آهنگ Energy از Inna

دانلود + متن آهنگ Energy از Inna

آلبوم: Party Never Ends

👁 ٩٧Live forever, be forever translate

We live only for tonight translate

We are Energy when wish shine and la la la light translate

In your heaven, is my heaven we go higher in the sky translate

We are Energy when wish shine and la la la la la light translate

Dome let me hold you closer translate

I want a feel your skin, feel you pull me in translate

I'll be your tiny dancer translate

دانلود آهنگ Energy از Inna

Your hands up pull my way, sin we face to face translate

Finally found translate

My heart is a tramp translate

I move to the south translate

Estubikum one night translate

I finally found translate

The hero of the night translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

We come aliiiive translate

Live forever, be forever translate

We live only for tonight translate

We are Energy when wish shine and la la la light translate

In your heaven, is my heaven we go higher in the sky translate

We are Energy when wish shine and la la la la la light translate

Dome tell me all your secrets translate

Your love a sin your lies, look me in the eyes translate

Reach from me true the darkness translate

I'll catch you if fall we can conforous translate

Finally found translate

My heart is a tramp translate

I move to the south translate

Estubikum one night translate

متن آهنگ Energy از Inna

I finally found translate

The hero of the night translate

We come aliiiive translate

Live forever, be forever translateWe live only for tonight translate

We are Energy when wish shine and la la la light translate

In your heaven, is my heaven we go higher in the sky translate

We are Energy when wish shine and la la la la la light translate

Live forever, be forever translate

We live only for tonight translate

We are Energy when wish shine and la la la light translate

In your heaven, is my heaven we go higher in the sky translate

We are Energy when wish shine and la la la la la light translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background