دانلود + متن + ترجمه آهنگ Dream About the Ocean از Inna

- Nirvana

- 2000 👁
دانلود + متن + ترجمه آهنگ Dream About the Ocean از Inna امتیاز 10.0 از 1 نظر دانلود + متن + ترجمه آهنگ Dream About the Ocean از InnaChanges in the skyline تغییراتی در خط افقه Running but I can't hide فرار میکنم ولی نمیتونم پنهان شم Gotta find my way باید راهمو پیدا کنم And Imma be alright then و بعدش خوب میشم Stopping all the chasing اون تعقیبارو بس کن Starting by replacing جایگزین کن Everything that's wrong همه ی چیزهایی که اشتباه بودن رو And Imma be alright then و بعدش خوب میشم But in the mirror, it's not me who I see ولی توی آیینه اون کسی که میبینم من نیستم To remember me being so weak به یاد آوردن خودم ضعیفم کرده No, no نه ، نه I don't know what to do نمیدونم باید چی کار کنم Guess I never knew فک کنم هیچ وقت نمیدونستم I need a moment for me برای خودم زمان نیاز دارم Me, myself and I, I خودم، برای خودم و من ، من Now let me Dream About the Ocean حالا اجازه بده خواب اقیانوس رو ببینم When the sun is, sun is rising in slow motion موقعی که خورشید هست، خورشید آروم بالا میاد (Before my eyes) Let me Dream About the Ocean (پشت چشمان من) بزار خواب اقیانوس رو ببینم And Imma be, Imma be alright و من ، من خوب ام Imma be my guy, in the night من با مردم(منظور دوست پسرش) ، در شب ام (Uh, uh) Imma be alright (اوه، اوه) من خوبم (Uh, uh) Na na اوه اوه نه نه

(Uh, uh) Imma be alright (اوه، اوه) من خوبم Imma be alright من خوبم Changes in the skyline تغییراتی در خط افقه Running but I can't hide فرار میکنم ولی نمیتونم پنهان شم Gotta find my way باید راهمو پیدا کنم And Imma be alright then و بعدش خوب میشم Stopping all the chasing اون تعقیبارو بس کن Starting by replacing جایگزین کن Everything that's wrong همه ی چیزهایی که اشتباه بودن رو And Imma be alright then و بعدش خوب میشم download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
But in the mirror, it's not me who I see ولی توی آیینه اون کسی که میبینم من نیستم To remember me being so weak به یاد آوردن خودم ضعیفم کرده No, no نه ، نه I don't know what to do نمیدونم باید چی کار کنم Guess I never knew فک کنم هیچ وقت نمیدونستم I need a moment for me برای خودم زمان نیاز دارم Me, myself and I, I خودم، برای خودم و من ، من Now let me Dream About the Ocean حالا اجازه بده خواب اقیانوس رو ببینم When the sun is, sun is rising in slow motion موقعی که خورشید هست، خورشید آروم بالا میاد (Before my eyes) Let me Dream About the Ocean (پشت چشمان من) بزار خواب اقیانوس رو ببینم And Imma be, Imma be alright و من ، من خوب ام Imma be my guy, in the night من با مردم(منظور دوست پسرش) ، در شب ام (Uh, uh) Imma be alright (اوه، اوه) من خوبم (Uh, uh) Na na اوه اوه نه نه (Uh, uh) Imma be alright (اوه، اوه) من خوبم Imma be alright من خوبم

(Uh, uh) Imma be alright (اوه، اوه) من خوبم (Uh, uh) Na na اوه اوه نه نه (Uh, uh) Imma be alright (اوه، اوه) من خوبم Imma be alright من خوبم Now let me Dream About the Ocean حالا اجازه بده خواب اقیانوس رو ببینم When the sun is, sun is rising in slow motion موقعی که خورشید هست، خورشید آروم بالا میاد (Before my eyes) Let me Dream About the Ocean (پشت چشمان من) بزار خواب اقیانوس رو ببینم And Imma be, Imma be alright و من ، من خوب ام Imma be my guy, in the night من با مردم(منظور دوست پسرش) ، در شب ام (Uh, uh) Imma be alright (اوه، اوه) من خوبم (Uh, uh) Na na اوه اوه نه نه (Uh, uh) Imma be alright (اوه، اوه) من خوبم Imma be alright من خوبم download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه