تصویر آهنگ Don't Mind از Inna

دانلود + متن آهنگ Don't Mind از Inna

👁 ١٤٨
امتیاز ١٠.٠ از ١ نظر(Don't Mind, Don't Mind) translate

(Don't Mind, Don't Mind) translate

(Oh mami ay en el México)

Ven, acércate a mi cuerpo (Ah si)

Shake and baila *** el ritmo (Ah si) translate

Hands on my waist, walk steady translate

No time, no waste, I'm ready translate

Guantanamera, mera (Woo) translate

دانلود آهنگ Don't Mind از Inna

Swing my body, capuera (Ah ah) translate

No time to waste, murderer translate

Work up the sweat, dum durum translate

Don't Mind touching my body translate

I Don't Mind taking me deeper now translate

Don't lie you got excited translate

Do you mind touching my body? translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Don't Mind taking me deeper now translate

All night over my body (All night) translate

Si me dices que me quieres (Oh yeah) translate

No me importa quién tu eres (No no)

Let's take the whole night, baby translate

Under the strobe light, baby translate

Y me gustas como nadie (Ah si) translate

No me importa lo que dicen (De mi) translate

You waited the whole night, baby translate

Now I'll make the sun shine for ya translate

Don't Mind touching my body translate

I Don't Mind taking me deeper now translate

Don't lie you got excited translate

Do you mind touching my body? translate

متن آهنگ Don't Mind از Inna

Don't Mind taking me deeper now translate

All night over my body (All night) translate

Tú, tú no sabes honey que me gusta el party, pero no sin ti

Pero no sin ti (Bailo, bailo) translateTú, tú no sabes honey que me gusta el party, pero no sin ti

Pero no sin ti (Bailo, bailo) translate

Don't Mind touching my body translate

Touching my body, touching my body translate

Now don't lie taking me deeper translate

Taking me deeper, taking me deeper translate

Don't Mind touching my body translate

Touching my body, touching my body translate

(Now Don't Mind) translate

(All night) translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background