تصویر آهنگ Déjà vu از Inna Bob Taylor

متن آهنگ Déjà vu از Inna Bob Taylor

👁 ٣٣٢No, no, no, no, no, no, no fire, no fire, I translate

I wanna feel the music higher and touch the sky translate

No love, no love, you drive me crazy, you crazy boy translate

I wanna live with you, a Déjà vu

I don't wanna lie, I'm feeling so blue translate

So take me away, so take me with you (Come on) translate

Hey mystery girl, I'm falling for you translate

I'm living tonight, the last Déjà vu (Come on)

No, no, no, no, no, no, no fire, no fire, I translate

I wanna feel the music higher and touch the sky translate

No love, no love, you drive me crazy, you crazy boy translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

I wanna live with you, a Déjà vu

(Come on) translate

I don't wanna lie, I'm feeling so blue translate

So take me away, so take me with you translate

Hey mystery girl, I'm falling for you translate

I'm living tonight, the last Déjà vu

No, no, no, no, no, no, no fire, no fire, I translate

I wanna feel the music higher and touch the sky translate

No love, no love, you drive me crazy, you crazy boy translate

متن آهنگ Déjà vu از Inna Bob Taylor

I wanna live with you, a Déjà vu

No, no, no, no, no, no, no fire, no fire, I translateI wanna feel the music higher and touch the sky translate

No love, no love, you drive me crazy, you crazy boy translate

I wanna live with you, a Déjà vu

No, no, no, no, no, no, no fire, no fire, I translate

I wanna feel the music higher and touch the sky translate

No love, no love, you drive me crazy, you crazy boy translate

I wanna live with you, a Déjà vu

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background