دانلود + متن آهنگ Be My Lover از Inna

- 1354 👁
دانلود + متن آهنگ Be My Lover از Inna امتیاز 10.0 از 3 نظر دانلود + متن آهنگ Be My Lover از InnaLa da da dee da da da da translate La da da dee da da da da translate La da da dee da translate La da da da dee da translate La da da dee da da da da da translate I think I'm ready for you translate You take me higher, get me to cloud nine translate Go up to the light translate Yeah you can see all you want translate It doesn't matter cause we shine tonight translate I won't let you go translate So baby give me more translate Don't leave me dancing on my own translate Yeah you can put me on translate And I can make your body glow translate 'Cause you, you and I, I will run the show translate In this moment you're all I want translate Hold me until the end of time translate 'Cause we are written in the sky translate Get close to my lips translate

Lock you up in my kiss translate Tell me you will be mine tonight translate You will be mine tonight translate Be My Lover translate Be My Lover translate Now let me do it to you translate You've got my heartbeat beating like a drum translate I'll show you how it's done translate Yeah you can take all you want translate Do what you like translate 'Cause I'm all yours tonight translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
Love my body right translate So baby give me more translate Don't leave me dancing on my own translate Yeah you can put me on translate And I can make your body glow translate 'Cause you, you and I will run the show translate In this moment you're all I want translate Hold me until the end of time translate 'Cause we are written in the sky translate Get close to my lips translate Lock you up in my kiss translate Tell me you will be mine tonight translate Be My Lover translate Be My Lover translate Be My Lover translate

Caught in a moment translate It's just you and me translate Where have you been all my life translate Come Be My Lover and take me away translate Touch me and turn up my heart translate Get close to my lips translate Lock you up in my kiss translate Tell me you will be mine tonight translate You will be mine tonight translate Be My Lover translate Be My Lover translate Be My Lover translate Be My Lover translate Be My Lover translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود

320
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه