تصویر آهنگ Radioactive از Imagine Dragons

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Radioactive از Imagine Dragons

آلبوم: Continued Silence EP

👁 ١٦٩٩
امتیاز ١٠.٠ از ٤ نظرI'm waking up to ash and dust من در گرد و خاک از خواب بیدار می‌شوم

I wipe my brow, and I sweat my rust ابرویم را پاک می‌کنم و عرق می‌کنم

I'm breathing in the chemicals در مواد شیمیایی نفس میکشم

(Huuh-ahhh) translate

I'm breaking in and shaping up من میشکنم و دوباره ساخته میشوم

Then checking out on the prison bus بعدش سوار اتوبوس میشم

This is it, the apocalypse اینه ، آخرالزمان

Whoa او

I'm waking up من بیدار میشوم

دانلود آهنگ Radioactive از Imagine Dragons

I feel it in my bones در استخوانهایم این را احساس میکنم

Enough to make my system blow برای منفجر کردن سیستمم کافیه

Welcome to the new age, to the new age به عصر جدید خوش آمدی، به عصر جدید

Welcome to the new age, to the new age به عصر جدید خوش آمدی، به عصر جدید

Whoa-oh-oh-oh, oh translate

Whoa-oh-oh-oh, I'm translate

Radioactive, Radioactive رادیواکتیو رادیواکتیو

Whoa-oh-oh-oh, oh translate

Whoa-oh-oh-oh, I'm translate

Radioactive, Radioactive رادیواکتیو رادیواکتیو

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

I raise my flag, and dye my clothes پرچمم رو بالا میبرم و لباسهایم رو رنگ میزنم

It's a revolution, I suppose گمون میکنم این یه انقلابه

We're painted red to fit right in ما رنگ قرمز به تن میکنیم تا با شرایط موجود همخوانی داشته باشیم

Whoa او

I'm breaking in and shaping up من میشکنم و دوباره ساخته میشوم

Then checking out on the prison bus بعدش سوار اتوبوس میشم

This is it, the apocalypse اینه ، آخرالزمان

Whoa او

I'm waking up من بیدار میشوم

I feel it in my bones در استخوانهایم این را احساس میکنم

Enough to make my system blow برای منفجر کردن سیستمم کافیه

Welcome to the new age, to the new age به عصر جدید خوش آمدی، به عصر جدید

Welcome to the new age, to the new age به عصر جدید خوش آمدی، به عصر جدید

Whoa-oh-oh-oh, oh translate

Whoa-oh-oh-oh, I'm translate

Radioactive, Radioactive رادیواکتیو رادیواکتیو

Whoa-oh-oh-oh, oh translate

Whoa-oh-oh-oh, I'm translate

متن آهنگ Radioactive از Imagine Dragons

Radioactive, Radioactive رادیواکتیو رادیواکتیو

All systems go همه سیستم ها میروند

The sun hasn't died خورشید نمرده است

Deep in my bones در اعماق استخوان هایم

Straight from inside مستقیم از داخلI'm waking up من بیدار میشوم

I feel it in my bones در استخوانهایم این را احساس میکنم

Enough to make my system blow برای منفجر کردن سیستمم کافیه

Welcome to the new age, to the new age به عصر جدید خوش آمدی، به عصر جدید

Welcome to the new age, to the new age به عصر جدید خوش آمدی، به عصر جدید

Whoa-oh-oh-oh, oh translate

Whoa-oh-oh-oh, I'm translate

Radioactive, Radioactive رادیواکتیو رادیواکتیو

Whoa-oh-oh-oh, oh translate

Whoa-oh-oh-oh, I'm translate

Radioactive, Radioactive رادیواکتیو رادیواکتیو

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background