تصویر آهنگ Next to Me از Imagine Dragons

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Next to Me از Imagine Dragons

👁 ٥٧٧Something about the way that you walked into my living room translate

Casually and confident lookin' at the mess I am translate

But still you, still you want me ولی هنوز تو، هنوز تو منو دوست داری

Stress lines and cigarettes, politics, and deficits translate

Late bills and overages, screamin' and hollerin' translate

But still you, still you want me ولی هنوز تو، هنوز تو منو دوست داری

Oh, I always let you down translate

دانلود آهنگ Next to Me از Imagine Dragons

You're shattered on the ground translate

But still, I find you there translate

Next to Me کنار من

And oh, *** things I do translate

I'm far from good, it's true translate

But still, I find you ولی هنوز، من تورو پیدا می کنم

Next to Me (Next to Me) translate

There's something about the way that you always see the pretty view translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Overlook the blooded mess, always lookin' effortless translate

And still you, still you want me translate

I got no innocence, faith ain't no privilege translate

I *** a deck of cards, vice or a game of hearts translate

And still you, still you want me translate

Oh, I always let you down translate

You're shattered on the ground translate

But still, I find you there translate

Next to Me کنار من

And oh, *** things I do translate

I'm far from good, it's true translate

But still, I find you ولی هنوز، من تورو پیدا می کنم

Next to Me (Next to Me) translate

Oh اوه

So thank you for taking a chance on me translate

متن آهنگ Next to Me از Imagine Dragons

I know it isn't easy translate

But I hope to be worth it (oh) translate

So thank you for taking a chance on me translate

I know it isn't easy translate

But I hope to be worth it (oh) translateOh, I always let you down (I always let you down) translate

You're shattered on the ground, (shattered on the ground) translate

But still, I find you there (yeah) translate

Next to Me کنار من

And oh, *** things I do (stupid things I do) translate

I'm far from good, it's true translate

But still, I find you ولی هنوز، من تورو پیدا می کنم

Next to Me (Next to Me) translate

[Music Film Closing Dialogue] translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background