تصویر آهنگ I’m So Sorry از Imagine Dragons

دانلود + متن + ترجمه آهنگ I’m So Sorry از Imagine Dragons

آلبوم: Smoke + Mirrors

👁 ٢٥٢٧
امتیاز ٨.٨ از ٦ نظرAbout time for anyone telling you درباره زمان برای تمام کسانی که بهت میگن

Off for all your deeds خاموشه برای کار هایی که انجام میدی(بی معنی)

No sign the roaring thunder هیچ نشانه ای از طوفان غران

Stopped in cold to read (No time) در سرما ایستاد تا بخواند(زمانی نیست)

I get mine and make no excuses من برای خودم رو می گیریم و هیچ بهونه ای ندارم

Waste of precious breath (No time) هدر دادن نفس گرانبها (زمانی نیست)

The sun shines on everyone درخشش خورشید بر همه

Everyone, love yourself to death همه، خودتان را در حد مرگ دوست بدارید

دانلود آهنگ I’m So Sorry از Imagine Dragons

So you gotta fire up, you gotta let go باید آتیش بزنی, باید ولش کنی

You'll never be loved till you’ve made your own

You gotta face up, you gotta get yours باید باهاش رو به رو شی ، باید چیزی که مال خودته رو بدست بیاری

You never know the top till you get too low هیچوقت بالاترین نقطه رو درک نمیکنی تا وقتی که به پایین ترین نقطه نیفتی

Oh son of a step father اوه پسر یک پدرخوانده

Oh son of a, I'm so sorry اوه پسر یک ، من خیلی متاسفم

Oh son of a step father اوه پسر یک پدرخوانده

Oh son of a, I'm so sorry اوه پسر یک ، من خیلی متاسفم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

No lies and no deceiving نه دروغی، نه فریبی

Man is what he loves مرد، این چیزی که اون عاشقشه

I keep tryin' to conceive that من تلاش میکنم که متقاعد کنم که...

Death is from above (No time) مرگ از بالاست ( بدون زمان )

I get mine and make no excuses من برای خودم رو می گیریم و هیچ بهونه ای ندارم

Waste of precious breath (No time) هدر دادن نفس گرانبها (زمانی نیست)

The sun shines on everyone درخشش خورشید بر همه

Everyone, love yourself to death همه، خودتان را در حد مرگ دوست بدارید

So you gotta fire up, you gotta let go باید آتیش بزنی, باید ولش کنی

You'll never be loved till you’ve made your own

You gotta face up, you gotta get yours باید باهاش رو به رو شی ، باید چیزی که مال خودته رو بدست بیاری

You never know the top till you get too low هیچوقت بالاترین نقطه رو درک نمیکنی تا وقتی که به پایین ترین نقطه نیفتی

Oh son of a step father اوه پسر یک پدرخوانده

Oh son of a, I'm so sorry اوه پسر یک ، من خیلی متاسفم

Oh son of a step father اوه پسر یک پدرخوانده

Oh son of a, I'm so sorry اوه پسر یک ، من خیلی متاسفم

Life isn't always what you think it’d be

متن آهنگ I’m So Sorry از Imagine Dragons

Turn your head for one second and the tables turn سر خود را برای یک ثانیه بچرخانید و میزها می چرخند

And I know, I know that I did you wrong و من میدونم ، میدونم که اشتباه کردم

But will you trust me when I say that I'll make it up to you? اما بهم اعتماد میکنی وقتی میگم که برات جبران میکنم؟

Somehow, somehow? یه جوری ، یه جوری؟

So you gotta fire up, you gotta let go باید آتیش بزنی, باید ولش کنیYou'll never be loved till you’ve made your own

You gotta face up, you gotta get yours باید باهاش رو به رو شی ، باید چیزی که مال خودته رو بدست بیاری

You never know the top till you get too low هیچوقت بالاترین نقطه رو درک نمیکنی تا وقتی که به پایین ترین نقطه نیفتی

Oh son of a step father اوه پسر یک پدرخوانده

Oh son of a, I'm so sorry اوه پسر یک ، من خیلی متاسفم

Oh son of a step father اوه پسر یک پدرخوانده

Oh son of a, I'm so sorry اوه پسر یک ، من خیلی متاسفم

I'm so sorry من خیلی متاسفم

I'm so sorry من خیلی متاسفم

I'm so sorry من خیلی متاسفم

Oh son of a پسر یک

[Outro] [پایان]

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background