تصویر آهنگ Believer از Imagine Dragons

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Believer از Imagine Dragons

آلبوم: Thunder

👁 ٣٥١١
امتیاز ٩.٠ از ٦ نظرFirst things first اول از همه

I'mma say all the words inside my head همه ی کلمات تو سرمو میگم

I'm fired up and tired of the way that things have been, oh-ooh من از جوری که همه چیز پیش میره خسته و عصبیم، اوه، اووه

The way that things have been, oh-ooh طوری که همه چی پیش رفته

Second thing second دومین چیز اینکه

Don't you tell me what you think that I can be به من نگو که فکر میکنی من میتونم کی باشم

I'm the one at the sail, I'm the master of my sea, oh-ooh من در دریانوردی بهترینم من ناخدای دریای خودم هستم

The master of my sea, oh-ooh ارباب دریای من ، اوه اووووه

I was broken from a young age من از بچگیم درهم شکستم

Taking my sulking into the masses خشممو روی هم جمع کردم

Write down my poems for the few شعر هامو واسه عده ی کمی نوشتم که

دانلود آهنگ Believer از Imagine Dragons

That looked at me Took to me, shook to me, feeling me بهم نگاه کردن بهم توجه کردن، تحت تاثیرم قرار دادن و درکم کردن

Singing from heart ache from the pain از درد توی قلبم میخونم

Take up my message from the veins پیاممو از توی رگ هام بیرون میکشم

Speaking my lesson from the brain اموخته هام و از رو تجربه میگم

Seeing the beauty through the... زیبایی رو میبینم توی....

Pain! درد

You made me a, you made me a Believer, Believer تو از من یه با ایمان ساختی، با ایمان

Pain! درد

You break me down, you build me up, Believer, Believer تو منو درهم شکستی و از نو ساختی، با ایمان، با ایمان

Pain! درد

I let the bullets fly, oh let them rain اجازه میدم گلوله ها پرواز کنند اه بگذار ببارند

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

My luck, my love, my God, they came from... شانسم، عشق و انگیزم میاد از...

Pain! درد

You made me a, you made me a Believer, Believer تو از من یه با ایمان ساختی، با ایمان

Third things third سومین چیز

Send a prayer to the ones up above برای کسانی که در بالا هستند یک صلوات بفرستید

All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove, oh-ooh تمام نفرتی که شنیدی روحت رو به یک کبوتر تبدیل کرده است

Your spirit up above, oh-ooh روحت بالاست ، اوه اوووه

I was choking in the crowd در جمعیت داشتم خفه میشدم

Living my brain up in the cloud مغزم در ابر زندگی میکند

Falling like ashes to the ground مثل بر زمین افتادن خاکستر

Hoping my feelings, they would drown به امید احساسات من ، آنها غرق میشوند

But they never did, ever lived, ebbing and flowing اما آنها هرگز اینکار را نکردند ، هرگز زندگی نکردند ، رو کردند به افت و روان

Inhibited, limited مهار شده محدود

Till it broke up and it rained down تا اینکه شکست و باران بارید

It rained down, like... بارید مثل(منظورش خشمشه)

Pain! درد

You made me a, you made me a Believer, Believer تو از من یه با ایمان ساختی، با ایمان

Pain! درد

You break me down, you built me up, Believer, Believer نو منو خراب کردی ، منو از نو ساختی ، یک مومن، مومن

Pain! درد

I let the bullets fly, oh let them rain اجازه میدم گلوله ها پرواز کنند اه بگذار ببارند

متن آهنگ Believer از Imagine Dragons

My luck, my love, my God, they came from... شانسم، عشق و انگیزم میاد از...

Pain! درد

You made me a, you made me a Believer, Believer تو از من یه با ایمان ساختی، با ایمان

Last things last آخر از همه

By the grace of the fire and the flames به لطف آتش و شعله های آتش

You're the face of the future, the blood in my veins, oh-ooh تو تصویری از آینده هستی ، خون توی رگ هامThe blood in my veins, oh-ooh خون توی رگ هام ، او-اوه

But they never did, ever lived, ebbing and flowing اما آنها هرگز اینکار را نکردند ، هرگز زندگی نکردند ، رو کردند به افت و روان

Inhibited, limited مهار شده محدود

Till it broke up and it rained down تا اینکه شکست و باران بارید

It rained down, like... بارید مثل(منظورش خشمشه)

Pain! درد

You made me a, you made me a Believer, Believer تو از من یه با ایمان ساختی، با ایمان

Pain! درد

You break me down, you built me up, Believer, Believer نو منو خراب کردی ، منو از نو ساختی ، یک مومن، مومن

Pain! درد

I let the bullets fly, oh let them rain اجازه میدم گلوله ها پرواز کنند اه بگذار ببارند

My luck, my love, my God, they came from... شانسم، عشق و انگیزم میاد از...

Pain! درد

You made me a, you made me a Believer, Believer تو از من یه با ایمان ساختی، با ایمان

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background