متن آهنگ Canısı از Ibrahim Erkal

- Gönlünüze Talibim

- 32 👁Gidemem gidemem translate Seni terk edemem translate Ölürüm ölürüm Ben sensiz edemem translate Gidemem gidemem translate Seni terk edemem translate Ölürüm ölürüm Ben sensiz edemem Canısı Canısı Canısı Canısı Canısı Ömrümün yarısı Ben senden ayrılmam

Alnımın yazısı Canısı Canısı Ömrümün yarısı Ben senden ayrılmam Alnımın yazısı Duymasam sesini translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
Tutmasam elini translate Tatmasam tenini translate Buna dayanamam translate Duymasam sesini translate Tutmasam elini translate Tatmasam tenini translate Buna dayanamam Canısı Canısı Canısı Canısı Canısı

Ömrümün yarısı Ben senden ayrılmam Alnımın yazısı Canısı Canısı Ömrümün yarısı Ben senden ayrılmam Alnımın yazısı download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه