تصویر آهنگ The Greatest Show از Hugh Jackman Keala Settle Zac Efron Zendaya

متن و ترجمه آهنگ The Greatest Show از Hugh Jackman Keala Settle Zac Efron Zendaya

👁 ٢١٣٧
امتیاز ١٠.٠ از ١ نظرWoah translate

Woah translate

Woah translate

Woah translate

Woah translate

Woah translate

Woah translate

Woah translate

Woah translate

Ladies and gents, this is the moment you've waited for (woah) خانم ها و آقایان، این لحظه‌ای است که شما منتظرش بودید

Been searching in the dark, your sweat soaking through the floor (woah) توی تاریکی داشتی میگشتی، عرقت داشت زمین رو خیس میکرد

And buried in your bones there's an ache that you can't ignore در استخوان هات دردی میپیچه که نمیتونی نادیده‌اش بگیری

Taking your breath, stealing your mind نفس رو بند میاره ، ذهنت رو میدزده

And all that was real is left behind و تمام چیز هایی که واقعی بودن پشت سر گذاشته میشن

Don't fight it, it's coming for you, running at ya باهاش نجنگ، داره برای تو میاد، به سمتت می دَوَد

It's only this moment, don't care what comes after فقط این لحظه مهم هست، اهمیت نمیدم بعدش چه می آید

Your fever dream, can't you see it getting closer رویای تب دار تو، نمیتونی ببینی داره نزدیکتر میشود؟

Just surrender 'cause you feel the feeling taking over فقط تسلیم شو، به این دلیل که احساس میکنی دارد به تو غلبه میکند

It's fire, it's freedom, it's flooding open آتش هست، آزادی هست، دارد باز میشود

It's a preacher in the pulpit and you'll find devotion translate

There's something breaking at the brick of every wall یه چیزی در ترک هر دیوار میشکند

It's holding all that you know, so tell me do you wanna go? هر چیزی که تو میدونی رو نگه میدارد، پس به من بگو میخوای بری؟

Where it's covered in all the colored lights به جایی که با نور های رنگی پر شده

Where the runaways are running the night به جایی که فراری های توی شب میدوند؟

Impossible comes true, it's taking over you غیرممکن واقعی میشود، دارد بر تو غلبه میکند

Oh, this is The Greatest Show اوه، این بهترین نمایش هست

We light it up, we won't come down ما روشنش میکنیم، ما پایین نمی اییم

And the sun can't stop us now و خورشید هم نمیتونه متوقفمون کنه

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Watching it come true, it's taking over you نگاه کن که به حقیقت تبدیل میشود، دارد بر تو غلبه میکند

Oh, this is The Greatest Show اوه، این بهترین نمایش هست

(Woah) colossal we come these renegades in the ring translate

(Woah) where the lost get found in the crown of the circus king در جایی که گمشده پیدا میشود توی تاج پادشاه سیرک

Don't fight it, it's coming for you, running at ya باهاش نجنگ، داره برای تو میاد، به سمتت می دَوَد

It's only this moment, don't care what comes after فقط این لحظه مهم هست، اهمیت نمیدم بعدش چه می آید

It's blinding, outshining anything that you know کور کننده ست، بسیار نورانی هست هر چیزی که تو میدونی

Just surrender 'cause you're calling and you wanna go فقط تسلیم شو، به این دلیل که تو داری صدا میزنی و میخواهی بروی

Where it's covered in all the colored lights به جایی که با نور های رنگی پر شده

Where the runaways are running the night به جایی که فراری های توی شب میدوند؟

Impossible comes true, intoxicating you غیر ممکن واقعی میشود، مسمومت میکند

Oh, this is The Greatest Show اوه، این بهترین نمایش هست

We light it up, we won't come down ما روشنش میکنیم، ما پایین نمی اییم

And the sun can't stop us now و خورشید هم نمیتونه متوقفمون کنه

Watching it come true, it's taking over you نگاه کن که به حقیقت تبدیل میشود، دارد بر تو غلبه میکند

Oh, this is The Greatest Show اوه، این بهترین نمایش هست

It's everything you ever want این هرچیزی هست که تو میخواستی

It's everything you ever need این هرچیزی هست که تو نیاز داشتی

And it's *** right in front of you translate

This is where you wanna be (This is where you wanna be) این جایی هست که میخواستی باشی

It's everything you ever want این هرچیزی هست که تو میخواستی

It's everything you ever need این هرچیزی هست که تو نیاز داشتی

And it's *** right in front of you translate

This is where you wanna be این جایی هست که می خواستی باشی

This is where you wanna be این جایی هست که می خواستی باشی

متن آهنگ The Greatest Show از Hugh Jackman Keala Settle Zac Efron Zendaya

Where it's covered in all the colored lights به جایی که با نور های رنگی پر شده

Where the runaways are running the night به جایی که فراری های توی شب میدوند؟

Impossible comes true, it's taking over you غیرممکن واقعی میشود، دارد بر تو غلبه میکند

Oh, this is The Greatest Show اوه، این بهترین نمایش هست

We light it up, we won't come down ما روشنش میکنیم، ما پایین نمی اییم

And the sun can't stop us now و خورشید هم نمیتونه متوقفمون کنه

Watching it come true, it's taking over you نگاه کن که به حقیقت تبدیل میشود، دارد بر تو غلبه میکند

This is The Greatest Show این بهترین نمایش هست

Where it's covered in all the colored lights به جایی که با نور های رنگی پر شده

Where the runaways are running the night به جایی که فراری های توی شب میدوند؟Impossible comes true, it's taking over you غیرممکن واقعی میشود، دارد بر تو غلبه میکند

Oh, this is The Greatest Show اوه، این بهترین نمایش هست

We light it up, we won't come down ما روشنش میکنیم، ما پایین نمی اییم

And the walls can't stop us now و دیوار ها نمیتونند ما رو متوقف کنند

I'm watching it come true, it's taking over you من دارم حقیقی شدنش رو تماشا میکنم، دارد بر تو غلبه میکند

Oh, this is The Greatest Show اوه، این بهترین نمایش هست

'Cause everything you want is right in front of you به این دلیل که هر چیزی که میخواستی روبرویت هست

And you see the impossible is coming true و تو میبینی که غیرممکن واقعی میشود

And the walls can't stop us (now) now, yeah و دیوار ها نمیتونند الان ما رو متوقف کنند، اره

This is The Greatest Show (Oh!) و دیوار ها نمیتونند الان ما رو متوقف کنند، اره

This is The Greatest Show (Oh!) و دیوار ها نمیتونند الان ما رو متوقف کنند، اره

This is The Greatest Show (Oh!) و دیوار ها نمیتونند الان ما رو متوقف کنند، اره

This is The Greatest Show (Oh!) و دیوار ها نمیتونند الان ما رو متوقف کنند، اره

This is The Greatest Show (Oh!) و دیوار ها نمیتونند الان ما رو متوقف کنند، اره

This is The Greatest Show (Oh!) و دیوار ها نمیتونند الان ما رو متوقف کنند، اره

(This is The Greatest Show) این بهترین نمایش هست

This is The Greatest Show (Oh!) و دیوار ها نمیتونند الان ما رو متوقف کنند، اره

This is The Greatest Show! این بهترین نمایش هست

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background