تصویر آهنگ NFWMB از Hozier

دانلود + متن + ترجمه آهنگ NFWMB از Hozier

👁 ٦٠٩When I first saw you, the end was soon وقتی برای اولین بار دیدمت، پایان نزدیک بود

To Bethlehem, it slouched and then به سمت بتلهم، خم شد و بعد

Must've caught a good look at you حتما خوب نگاهت کرده

Give your heart and soul to charity قلب و روحت رو به خیریه بده

'Cause the rest of you, the best of you چون که بقیه ی تو، بهترینِ تو،

Honey, belongs to me متعلق به منه عزیزم

Ain't it a gentle sound, the rollin' in the graves? صدای غلت زدن توی قبر صدای لطیفی نیست؟

دانلود آهنگ NFWMB از Hozier

Ain't it like thunder under earth, the sound it makes? صداش مثل صدای رعد و برقی که زیر زمینه نیست؟

Ain't it exciting you, the rumble where you lay? تو جایی که دراز کشیدی هیجان زدت نمیکنه؟

Ain't you my baby? تو بیبی من نیستی؟

Ain't you my baby? تو بیبی من نیستی؟

Nothin' *** with my baby هیچی قرار نیست از بیبی من لذت ببره

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Nothin' can get a look in on my baby هیچی نمیتونه دنبال بیبی من باشه

Nothin' *** with my baby هیچی قرار نیست از بیبی من لذت ببره

Nothin', nothin', nothin', nothin' هیچ چیز، هیچ چیز، هیچ چیز، هیچ چیز

If I was born as a blackthorn tree اگه به عنوان یه درخت بلکتورن به دنیا اومده بودم

I'd wanna be felled by you, held by you دلم میخواست که توسط تو قطع بشم، نگه داشته بشم

Fuel the fire of your enemies و هیزمی بشم که دشمنانت رو روش میسوزونی

Ain't it warmin' you, the world goin' up in flames? آتش گرفتن دنیا گرمت نمیکنه؟

Ain't it the life of you, you're lighting of my blaze? این جان تو نیست که شعله های من رو روشن میکنه؟

Ain't it a waste to watch the throwin' of the shade? حیف نیست که اونا از بین رفتن سایه رو ببینن؟

Ain't you my baby? تو بیبی من نیستی؟

Ain't you my baby? تو بیبی من نیستی؟

Nothin' *** with my baby هیچی قرار نیست از بیبی من لذت ببره

متن آهنگ NFWMB از Hozier

Nothin' can get a look in on my baby هیچی نمیتونه دنبال بیبی من باشه

Nothin' *** with my baby هیچی قرار نیست از بیبی من لذت ببره

Nothing', nothin', nothin', nothin' translateNothin' *** with my baby هیچی قرار نیست از بیبی من لذت ببره

Nothin' can get a look in on my baby هیچی نمیتونه دنبال بیبی من باشه

Nothin' *** with my baby هیچی قرار نیست از بیبی من لذت ببره

Nothin', nothin', nothin', nothin' هیچ چیز، هیچ چیز، هیچ چیز، هیچ چیز

Nothin' *** with my baby هیچی قرار نیست از بیبی من لذت ببره

Nothin' can get a look in on my baby هیچی نمیتونه دنبال بیبی من باشه

Nothin' *** with my baby هیچی قرار نیست از بیبی من لذت ببره

Nothin', nothin', nothin', nothin' هیچ چیز، هیچ چیز، هیچ چیز، هیچ چیز

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background