تصویر آهنگ Ewe از Hozan Serwan

متن آهنگ Ewe از Hozan Serwan

👁 ٢٤Te bışta mın da dîwara

Tenê hîştîm dû hevala

Te bışta mın da dîwara

Tenê hîştîm dû hevala

Ne care kı hızar cara

Ê ev çola xıstım ewwe

Ne care kı hızar cara

Ê ev çola xıstım ewwe

Ê va derda da mın ewwe

Ê va gûlla da mın ewwe

Wê êş gırî vi canê mın

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Sebaba wî canêm ewwe

Ê va derda da mın ewwe

Ê va gûlla da mın ewwe

Wê êş gırî vi canê mın

Sebaba wî canêm ewwe

Ez xorte ki çarde sala

Nıha bu me mîna gâlâ

Ez xorte ki çarde sala

Nıha bu me mîna gâlâ

Wê ez gırım xırap hâlâ

Êz çola xıstım ewwe

متن آهنگ Ewe از Hozan Serwan

Wê ez gırım xırap hâlâ

Ê ez helandım ewwe

Ê va derda da mın ewweÊ va gulla da mın ewwe

Wê êş gırıye canê mın

Sebaba wî canêm ewwe

Ê va derda da mın ewwe

Ê va gulla da mın ewwe

Wê êş gırıye canê mın

Sebaba wî canêm ewwe

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background