تصویر آهنگ Farda Tou Miayee از Houshmand Aghili

دانلود + متن آهنگ Farda Tou Miayee از Houshmand Aghili
امشب دلم می خواد تا فردا می بنوشم من

زیباترین جامه هایم را بپوشم من

با شوق بی حد، باغچه هامون رو صفا دادم

امشب تا می شد گل توی گلدونها جا دادم

بعد از جدایی ها

آن بی وفایی ها

دانلود آهنگ Farda Tou Miayee از Houshmand Aghili

فردا تو می آیی

فردا تو می آیی

بعد از گسستن ها

آن دل شکستن ها

فردا تو می آیی

از خونه ی ما ناامیدی ها سفر کرده

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

گویا دعاهای من خسته اثر کرده

من لحظه هارا می شمارم تا رسد فردا

آن لحظه ی خوب در آغوشت کشیدن ها

بعد ازجدایی ها

آن بی وفایی ها

فردا تو می آیی

فردا تو می آیی

بعد از گسستن ها

آن دل شکستن ها

فردا تو می آیی

امشب دلم می خواد تا فردا می بنوشم من

متن آهنگ Farda Tou Miayee از Houshmand Aghili

زیباترین جامه هایم را بپوشم من

با شوق بی حد، باغچه هامون رو صفا دادم

امشب تا می شد گل توی گلدونها جا دادم

بعد از جدایی هاآن بی وفایی ها

فردا تو می آیی

فردا تو می آیی

بعدازگسستن ها

آن دل شکستن ها

فردا تو می آیی

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background